ĮSTOJIMAS Į LPSK GRETAS

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos 2014m. kovo 17d.  Valdybos sprendimų, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas priimtas į LPSK sudėtį.