LGPSS dalyvauja darbuotojų kvalifikaciniuose vertinimuose bei teikia teisines konsultacijas

“Lietuvos Geležinkelių” Grupei nustačius, kad šiemet bus pervežta du kartus, t.y., apie 26,5 mln. tonų, mažiau krovinių, nuspręsta drastiškai sumažinti žmogiškųjų išteklių apimtis. LTG Grupės teigimu, tai didžiausias krovinių apimčių kritimas, reiškiantis apie 150 mln nuostolį įmonei, todėl reikalaujantis ypatingai sunkių sprendimų. Deja, susiklosčiusios situacijos įkaitais taps apie 2 tūkst. darbuotojų: 1,2 tūkst. dirbantys “LTG Cargo”, 500 – “LTG Infra”, 300 – LTG.  

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Artūras Černiauskas ir regioniniai profesinių sąjungų pirmininkai stebi proceso sklandumą, siekia maksimalaus skaidrumo bei asmeniškai dalyvauja darbuotojų kvalifikacijos vertinimo pokalbiuose. A. Černiauskas nurodė, kad ypatingai svarbu užtikrinti, jog didelio masto etatų mažinimas būtų vykdomas racionaliai, atspindėtų sąžiningumo principo kriterijus, taip pat nesukeltų papildomų įtampų bei netinkamo darbo krūvio likusiems darbuotojams. 

Siekiant veikti intensyviai ir teikti tikslingą pagalbą, gegužės 9-16 dienomis LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas kartu su LGPF pirmininku bei LTG administracijos atstovu vyko į įvairius šalies miestus, kuriuose teikė tiesiogines konsultacijas Darbo kodekso, išmokų, terminų ir kitais aktualiais klausimais. A. Černiausko teigimu, darbuotojams ypatingai svarbu žinoti su jų situacija susijusius teisinius aspektus ir turėti galimybę pasinaudoti priklausančiomis garantijomis. Darbuotojų atleidimai vykdomi pagal Darbo kodekso 57 str. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, kuris numato:

  1. “7. Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – prieš dvi savaites. Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki keturiolikos metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, taip pat nėščioms darbuotojoms, neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai. 
  2. Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.
  3. Atleidžiamam darbuotojui įstatymo nustatyta tvarka papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje.”


LGPSS pirmininkas atkreipė dėmesį ir į pagalbos paketo atleidžiamiems darbuotojams svarbą. LTG administracija nurodė, kad šiuo metu yra numatyta skirti 6 mln. Eur darbuotojų išeitinėms išmokoms. Įmonių grupė informavo, jog siekdama padėti darbuotojams, bendradarbiauja su Užimtumo tarnyba, kurios specialistai teiks informaciją apie laisvas darbo vietas, įvairias rėmimo priemones bei persikvalifikavimo galimybes. Taip pat planuojamos karjeros mugės su potencialiais darbdaviais, skirtos sklandesniam naujos darbo vietos paieškų procesui.

Beje, LTG administracija nurodo, kad sieks pasirūpinti ne tik atleidžiamais darbuotojais, bet ir liekančiais dirbti įmonėje. Administracijos teigimu, įmonės stiprybė priklauso ne tik nuo krovinių vežimo masto. Todėl siekiant, kad geležinkeliai būtų transporto sistemos stuburu, planuojama plėtoti infrastruktūrą bei tęsti strateginius investicijų projektus. Džiugu, kad Vyriausybė pritarė patobulintam 2022 m. valstybės biudžetui, kuriame numatyta skirti 155 mln. Eur saugumui ir kritinės nacionalinės infrastruktūros palaikymui: 83 mln. Eur geležinkelių elektrifikavimo projektų bendram finansavimui, o 72 mln. Eur – kitai geležinkelių infrastruktūrai. Įmonės administracija nurodė, kad toks žingsnis paskatins LTG stiprėjimą ir pelningumą bei likusių darbuotojų klestėjimą ir savęs realizaciją įmonės veikloje.

 

Dėl iškilusių klausimų, Artūras Černiauskas skatina kreiptis į jį arba į regionuose dirbančius profesinių sąjungų pirmininkas. LGPSS nariai konsultuos kiekvieną besikreipusį darbuotoją bei dėl jo pozicijos derėsis su LTG Grupės administracija.