LGPSS informacija

LGPSS

Š. m. rugsėjo 22 d. nuotoliniu būdu, per Teams platformą, įvyko LGPSS tarybos narių posėdis kurio metu buvo aptarti III-čio ketvirčio LGPSS finansiniai klausimai, įvykdyti projektai ir situacija bendrovėje.

Pirminių organizacijų pirmininkai pasidalino padaliniuose vykstančių pokyčių rezultatais, buvo daug kalbėta apie darbuotojų kompetencijų vertinimus, darbo grafikų derinimą. Buvo akcentuota, kad vis dar kyla daug problemų atliekant darbuotojų kompetencijų vertinimus, nes trūksta objektyvumo. Darbo grafikų derinimas kai kuriuose padaliniuose irgi vykdomas atmestinai, todėl sprendžiant šiuos klausimus buvo paprašyta LGPSS vadovybės įsikišimo.

LGPSS pirmininkas posėdžio dalyvius informavo, kad rugsėjo 21 d. yra baigtos derybos dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties, kuri artimiausiu metu bus pasirašyta. Pasak pirmininko visi darbuotojai, norintys pasinaudoti Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje numatytomis lengvatomis, turi paskubėti stoti į Profesines sąjungas,  nes lengvatos galios tik tiems nariams, kurie įstojo į Profesinę sąjungą iki Sutarties pasirašymo.

Posėdžio metu LGPSS pirmininkas, pasiūlė surengti seminarą LGPSS nariams, tam kad kuo daugiau profesinės sąjungos narių įgytų žinių įvairiais klausimais (teisiniais, psichologiniais

ir kt.). Tarybos nariai pritarė tokiam pasiūlymui ir po diskusijų buvo sutarta seminarą surengti 2024 m. gegužės mėnesį pajūryje.

Kitą LGPSS narių posėdį numatyta surengti š. m. gruodžio 22 d. Vilniuje.