LGPSS IR LGPF ATSTOVŲ SUSITIKIMAS SU AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ ADMINISTRACIJOS ATSTOVAIS

2018-10-22

Vilnius

           Š. m. spalio 22 d. 13 val. viešbutyje „Panorama“ įvyko į LGPSS ir LGPF organizacijų sudėtį įeinančių profesinių sąjungų pirmininkų ir jų pavaduotojų susitikimas su AB „Lietuvos geležinkeliai“ administracijos atstovais.

            Susitikime su profesinių sąjungų atstovais dalyvavo bendrovės personalo departamento atlygio ir veiklos valdymo skyriaus vadovė Inga Žutautaitė, personalo departamento darbo santykių skyriaus vadovas Artūras Marčiulionis,  darbo santykių skyriaus vyriausiasis ekspertas Danas Rimdeika, personalo departamento personalo valdymo partnerė Brigita Valenčienė ir kt.

Susitikimo tema: darbo užmokesčio sistemos pokyčiai, papildomų naudų darbuotojams ir profesinių sąjungų nariams pristatymas.

          Personalo departamento atlygio ir veiklos valdymo skyriaus vadovė Inga Žutautaitė visiems susirinkusiems pristatė DU gamybos darbuotojams pokyčius, kurie prasidės nuo š. m. lapkričio 1 d. Pranešėja papasakojo kad gegužės mėnesį buvo sudarytas pareigybių vertinimo komitetas, kurio darbe dalyvavo atskirų padalinių vadovai bei profesinių sąjungų atstovas. Visi dalyvaujantys komiteto darbe buvo sertifikuoti dirbti pagal metodologiją. Buvo pristatyta kam ir kada bus peržiūrimas DU, kaip buvo vertinamos pareigybės ir atliekamas jų lyginimas su rinka. Pranešėja sakė kad nebus vienodos pokyčio sumos Eur, nebus vienodo pokyčio proc., DU skirtumai bus mažinami palaipsniui, netaikomas regioniškumas. Šios peržiūros principas sumažinti atotrūkį tarp mažiausia ir daugiausia uždirbančių toje pačioje pareigybėje. Yra pareigybių, kur dabar šis atotrūkis skiriasi labai ženkliai, tad pasiekti panašumą  prireiks ne vieno atlygio peržiūros ciklo ir t.t.

           Pranešėja taip pat pristatė dar vieną papildomą naudą visiems bendrovės darbuotojams draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Visi darbuotojai yra apdrausti bendrovės lėšomis ir reikalui esant (trauma ar kt.), turės galimybę gauti išmokas iš draudimo bendrovės.

             Personalo departamento darbo santykių skyriaus vadovas Artūras Marčiulionis pristatė kaip vyksta derybos dėl naujos šakinės kolektyvinės sutarties ir pateikė administracijos siūlymus profesinių sąjungų atstovams, dėl papildomų naudų profesinės sąjungos nariams t. y., dėl jubiliejinių išmokų, profesinių sąjungų atstovų mokymų bendrovės lėšomis ir apmokėjimo už viršvalandinį darbą.

           Profesinių sąjungų atstovai padiskutavę nutarė, kad tai gali būti derybų objektas ir pritarė kad šis klausimas būtų išdiskutuotas kolektyvinės sutarties derybų darbo grupėje.

          Susitikimo metu buvo diskutuojama, užduodami klausimai, susitikimo dalyviai sužinojo daug naudingos informacijos.

LGPSS informacija