Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas (LGPSS) padeda savo nariams

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas (LGPSS) padeda savo nariams

LTG, kaip atsakingas darbdavys visus savo grupės darbuotojus yra apdraudęs privačiu sveikatos draudimu, kuris suteikia galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, gauti gydytojų konsultacijas ir atlikti paskirtus tyrimus tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose visoje Lietuvoje, taip pat įsigyti vaistus ar naudotis kitomis sveikatos stiprinimo paslaugomis. Draudimo sąlygose yra numatyta, kad Diagnozavus darbuotojui kritinę ligą yra išmokama vienkartinė, kritinių ligų rizikai skirta draudimo išmoka, siekianti 1000 eurų.

Sutartis sutartimi, tačiau gyvenime kartais nutinka ir taip, kad tai kas yra sutarta ne visada yra vykdoma. Vienai iš LTG bendrovės darbuotojų, kuri yra Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (toliau LGPSS) narė, buvo diagnozuota kritinė liga, kuri atitiko visus draudimo sutartyje numatytus kriterijus vienkartinei išmokai gauti.  Draudimo bendrovei buvo pateikti visi reikalingi medicininiai dokumentai, tačiau Draudimo bendrovė dėl neaiškių priežasčių, priėmė sprendimą išmokos neišmokėti..

 Darbuotoja kreipėsi į draudimo bendrovę, norėdama išsiaiškinti dėl kokios priežasties buvo priimtas sprendimas neišmokėti vienkartinės išmokos, tačiau iš Draudimo bendrovės negavo ją tenkinančių atsakymų. Darbuotoja, nematydama kitos išeities,  kreipėsi į LGPSS vadovybę prašydama padėti išsiaiškinti susidariusią situaciją.

LGPSS vadovybė  apie susidariusią situaciją nedelsiant informavo  LTG atsakingus darbuotojus, kurie susisiekė su draudimo bendrovės brokeriu ir paprašė atidžiau išanalizuoti šį atvejį. Dėl greitos ir betarpiškos LGPSS vadovybės reakcijos į PS narės nusiskundimą,  bendromis pastangomis buvo priimtas teigiamas sprendimas ir 1000 eurų išmoka, už diagnozuotą kritinę ligą, darbuotojai buvo išmokėta.

Darbuotojai kartais sako, kam mums reikalingos profesinės sąjungos, kokią naudą jos mums duoda, šis aprašytas atvejis yra tik vienas iš daugelio, įrodantis, kad narystė profesinėse sąjungose duoda didelę naudą, nes LGPSS gina savo narius visais lygmenimis, tiek bendrovės viduje, tiek išorėje.

LGPSS daugeliu atvejų gali padėti savo nariams sprendžiant darbines ir teisines problemas, nes glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, turi didelės teisinės ir kitos patirties. Manome kad PS sąjungų narys visada yra geriau socialiai apsaugotas, negu darbuotojas nesantis PS nariu.

LGPSS informacija