LGPSS seminaro ataskaita Radviliškyje

LIETUVOS GELEŽINKELININKŲ PPOFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMAS

SEMINARAS  „DARBO TEISĖ“

2014 M. KOVO 21 D.

SMUKLĖ „ŽARIJA“, RADVILIŠKIO RAJ.

ATASKAITA

DALYVAUJA-35 dalyviai (sąrašas pridedamas)

Svečiai-AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai Danius Rumskas,  Stasys Pieslikas, Šiaulių infrastruktūros direktorius Algirdas Karužis, Radviliškio prekinių vagonų depo viršininkas  Andrius Paskočinas ir administracijos atstovės.

PRANEŠĖJAS- advokatas Justas Vilys.

Š. m. kovo 21 dieną Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas organizavo Šiaulių apskrityje seminarą, tema- „Darbo teisė“. Seminaras vyko Radviliškio raj., kavinėje „Žarija. Seminare dalyvavo AB „Lietuvos geležinkeliai  atstovai –  Teisės ir personalo departamento direktoriaus patarėjas  Danius Rumskas ir  Vidaus ir civilinės saugos skyriaus viršininkas Stasys Pieslikas,  Šiaulių infrastruktūros direktorius Algirdas Karužis , Radviliškio prekinių vagonų depo viršininkas Andrius Paskočinas, administracijos atstovės ,  infrastruktūros, depo, Šiaulių, Panevėžio ir Radviliškio stočių darbuotojai.

Vidaus ir civilinės saugos skyriaus viršininkas Stasys Pieslikas   pristatė pranešimą apie darbų saugą bendrovėje, Teisės ir personalo departamento direktoriaus patarėjas  Danius Rumskas kalbėjo apie  darbo rodiklius bendrovėje. Pranešimą apie darbo teisę skaitė advokatas Justas Vilys. Jis pristatė Lietuvos Respublikos Darbo kodekso naujausius įstatymų pakeitimus ir papildymus, taip pat pristatė Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikos aktualijas per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-03-15 d. Daugiau akcentavo mums rupimais klausimais, tai dėl kasmetinių atostogų apmokėjimo, dėl darbo sutarties nutraukimo, įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą ir darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, dėl garantijų darbuotojų atstovams( profesinių sąjungų renkamų organų nariams) taikymo, dėl neturtinės žalos atlyginimo, dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstines pravaikštos laiką, dėl streiko, dėl ieškinio senaties ir dar daug aktualių klausimų. Vyko diskusijos. Seminaro dalyviams ir svečiams buvo atsakyti visi rūpimi klausimai.

Parengė LGPSS  referentė-finansininkė Genė Jarmolavičienė