LGPSS Tarybos posėdis

Š.m kovo  29 d. Vilniuje LPSK būstinėje įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijmo tarybos posėdis. Posėdžio metu diskutuota apie Lietuvos geležinkelių įmonių grupės Šakos kolektyvinės sutarties vykdymą per 2022 metus, išklausytos atstovų iš įvairių padalinių (Šiaulių, Radviliškio, Kauno, Vilniaus) problemos. Diskusijų metu prieita išvados, kad 2022 metais LTG vadovybė genoriškai bendradarbiavo su Profesinėmis sąjungomis, pasirašiusiomis Šakos kolektyvinę sutartį. Posėdyje buvo pristatytas numatomas renginių planas 2023 metams, aptartos seminarų temos ir vietos, kur galėtų būti organizuojami seminarai. Posėdyje buvo pateikta ataskaita apie finansinės sąmatos vykdymą už 2022 metus, taip pat aptartas veiklos bei finansinis planas 2023 metams. Diskutuota apie tai, kokiomis temomis 2023 metais būtų naudingiausia rengti seminarus Profesinių sąjungų nariams.

Š.m kovo  29 d. Vilniuje LPSK būstinėje įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijmo tarybos posėdis. Posėdžio metu diskutuota apie Lietuvos geležinkelių įmonių grupės Šakos kolektyvinės sutarties vykdymą per 2022 metus, išklausytos atstovų iš įvairių padalinių (Šiaulių, Radviliškio, Kauno, Vilniaus) problemos. Diskusijų metu prieita išvados, kad 2022 metais LTG vadovybė genoriškai bendradarbiavo su Profesinėmis sąjungomis, pasirašiusiomis Šakos kolektyvinę sutartį. Posėdyje buvo pristatytas numatomas renginių planas 2023 metams, aptartos seminarų temos ir vietos, kur galėtų būti organizuojami seminarai. Posėdyje buvo pateikta ataskaita apie finansinės sąmatos vykdymą už 2022 metus, taip pat aptartas veiklos bei finansinis planas 2023 metams. Diskutuota apie tai, kokiomis temomis 2023 metais būtų naudingiausia rengti seminarus Profesinių sąjungų nariams.