LIETUVOS GELEŽINKELININKŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO SEMINARAS „DARBO TEISĖ“

2018 m. gegužės 25-27 d.

Giruliai

Š. m. gegužės25- 27 d. Girulių mokymo ir poilsio bazėje Lietuvos geležinkelininkų profesinio sąjungų susivienijimas surengė seminarą, tema „Darbo teisė“. Seminare dalyvavo Lietuvos geležinkelininkų profesinio sąjungų susivienijimo aktyvas ir nariai, iš visų bendrovės struktūrinių padalinių (54 žm.).

Seminarą gegužės 25 d. vedė mokymų ir konsultavimo įmonės „Grand Partner“ teisininkas konsultantas Justas Paulionis, kuris pristatė kaip veikia naujasis LR DK ir su kokiomis problemomis susiduria darbuotojai ir darbdaviai, taikant jį praktikoje.

Pranešėjas papasakojo apie darbo sutarčių rūšis ir jų sudarymo ypatumus, apie atostogų grafikų sudarymą, suminės darbo laiko apskaitos taikymą ir planuojamus LR DK pakeitimus, taip pat pristatė kaip vyksta darbo ginčų komisijų prie VDĮ darbas, įsigaliojus naujam LR DK.

Pranešėjas sulaukė daug klausimų apie darbo organizavimą taikant trijų mėnesių suminę darbo laiko apskaitą, darbo organizavimą ir kitus aktualius bendrovės darbuotojams klausimus, įvyko diskusijos.

Gegužės 26 d. seminaras vyko laive, kurį vedė LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė. Pranešėja pristatė bendrovėje vykstančias permainas, vykstant restruktūrizacijai, papasakojo apie susitikimus su bendrovės vadovais ir su kokiomis problemomis susiduria profesinės sąjungos atstovai savo darbe. Eugenija Šniutienė seminaro dalyviams sakė, kad ne visada darbdavys derina savo sprendimus su profesinių sąjungų atstovais ir tai labai apsunkina bendradarbiavimą bei socialinį dialogą. Seminare buvo aptarta, kaip yra sprendžiami darbo teisės klausimai bendrovėje. Seminaro dalyviai pasidalino kaip tos pačios problemos yra sprendžiamos skirtinguose padaliniuose. Įvyko diskusijos.

Seminaro metu buvo pristatyti pasikeitimai LPSK vadovybėje po š. m. gegužės 11 d. įvykusio suvažiavimo ir tolimesnės šios organizacijos veiklos gairės, šalies kontekste.

Seminaro dalyviams buvo surengta išvyka į Nidą, kurios metu visi turėjo galimybę pasimėgauti unikalia gamta.

Seminaro dalyviai sužinojo daug naujo ir sugrįžę į savo padalinius, įgytomis žiniomis, pasidalins su kitais profesinės sąjungos nariais ir bendradarbiais.

 

Parengė LGPSS pirmininkės pavaduotoja

Vaida Vonžodienė