Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo tarybos posėdis

Vasario 15 dieną įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo tarybos posėdis – seminaras. Pirmininkė Eugenija Šniutienė informavo, kad Lietuvos transporto federacija pakeitė pavadinimą ir nuo šiol vadinsis Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimu.

Posėdyje buvo pristatytas numatomas renginių planas šiems metam, aptartos seminarų temos ir vietos, kur seminarai galėtų būti organizuojami. Taip pat išklausytos atstovų iš įvairių padalinių (Radviliškio, Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Švenčionėlių) problemos.

Pirmininkė informavo, kad atsižvelgiant į iškylančias problemas buvo parengtas raštas, pritariantis LR Seimo narės A. Papirtienės Įstatymo projektui bei siūloma papildyti DK 111 str. 2 punktą. (Raštas pridedamas)

Posėdyje buvo pateikta ataskaita apie sąmatos vykdymą už 2018 metus bei aptartas veiklos bei finansinis planas 2019 metams. Vyko diskusijos apie tai, kokiomis temomis ateityje būtų naudingiausia rengti seminarus nariams; atsiskaityta apie vykusius renginius.

Posėdyje dalyvavo LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė, kuri pristatė LPSK veiklą, atsakė į klausimus, dalyvavo diskusijose. Buvo diskutuota apie aktyvesnį profesinių sąjungų organizacijų įsitraukimą į visuomenėje vykstančius procesus, tarybos nariai išsakė nuomones, ko tikisi iš LPSK, teikė pasiūlymus, kaip tobulinti sekretoriato veiklą.

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė
Eugenija Šniutienė