Linksmų Šventų Velykų!

BRANGIEJI!

Pavasario švenčių proga linkime dėkingai žvelgti į praeitį, aistringai gyventi dabartimi ir viltingai apkabinti ateitį!

Linksmų Šventų Velykų!

LGPSS tarybos vardu pirmininkė

Eugenija Šniutienė