Seminaras “Kaip Profesinėms sąjungoms dalyvauti ir įtakoti ES sprendimų priėmimo procese”

Š.m. spalio 1-3d. Briuselyje Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI) organizavo seminarą, kuriame aktyviai dalyvavo profsąjungų organizacijų atstovai iš įvairių šalių.

Pirmąją seminaro dieną visi dalyviai turėjo prisistatyti bei trumpai papasakoti apie savo organizaciją ir jos veiklą. Vėliau buvo kalbama apie Europos Sąjungos institucijas: Europos Parlamentą, Europos Vadovų Tarybą, Europos Sąjungos Tarybą, Europos Komisiją, Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, Europos Centrinį Banką bei Europos Audito Rūmus. Buvo aptariamos šių institucijų funkcijos bei sudėtis. Taip pat buvo paaiškinta, kaip Europos Sąjungoje yra priimami sprendimai. Seminare dalyvavo trys svečiai: Neva Low, Kathleen Walker Shaw ir Michael Dolan. Antroje dienos pusėje dalyviai buvo suskirstyti į grupes, kuriose turėjo ieškoti sprendimų, kaip daryti didesnę įtaką ES nutarimams.
Antrąją seminaro dieną vedė Eric Lee. Jis kalbėjo apie profsąjungų judėjimą bei kampanijas ES. Vėliau dalyviai keliavo į Europos Parlamentą, kur galėjo padiskutuoti su parlamentarais ir užduoti jiems klausimus.
Trečiąją dieną dalyviai grupėse aptarė profsąjungų strategijas nacionaliniame ir europiniame lygmenyje. Po to buvo padarytos išvados ir išreikšta dalyvių nuomonė apie seminarą.
Šis seminaras buvo skirtas susipažinti su esama situacija ES lygmeniu bei aptarti, kaip profsąjungos galėtų daryti įtaką Europos Sąjungos daromiems sprendimams.

CAM00506 CAM00570

CAM00547 CAM00537

CAM00513 CAM00580

CAM00505

LPSK šiame seminare atstovavo Gintarė Dušenkaitė iš Lietuvos transporto federacijos

2014-10-01