Su Šv. Velykomis!

 

 


Su Šv. Velykomis, mielieji, 

Daug Jums laimės ir sėkmės darbuos, 

Tegul Jūsų saulėtam pasauly 

Tik gerumo upės tyvuliuos. 

Lai visas dienas lydės palaima, 

Supsis  vėjy skambanti daina, 

Tegul aplankys  didžiulė laimė 

Ir  kasdienė, bet  rami  skalsa.