Linksmų Šv. Velykų!

SAKOMA, JOG KARTU SU PAVASARIO SAULE

ŠV. VELYKOMIS Į ŽEMĘ SUGRĮŽTA GYVENIMAS IR DŽIAUGSMAS.

TESUGRĮŽTA JIS IR Į JŪSŲ NAMUS IR Į JŪSŲ ŠIRDIS.

 Su Šventomis Velykomis!

LGPSS