Ataskaitinis suvažiavimas

  2024-05-25 Klaipėdoje įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo ataskaitinis suvažiavimas.  Kaip minėjo LGPSS pirmininkas A. Černiauskas, suvažiavimas gali vykti nebūtinai salėje, tad šį kartą buvo pasirinktas laivas.  A. Černiauskas pristatė veiklos ataskaitą. Iš daugelio nuveiktų darbų pažymėtina, kad labai sėkmingai ir naudingai yra dalyvaujama darbuotojų kompetencijų vertinimo pokalbiuose. Ko pasėkoje, yra pasiekiama efektyvesnių rezultatų […]

Seminaras

2024-05-24 Klaipėdoje įvyko Lietuvos geležininkelininkų profesinių sąjungų susivienijimui skirtas seminaras. Seminaro pranešėjas Justas Vytautas Paulionis pateikė aktualią bei išsamią informaciją apie LR Darbo kodeksą. Ypač smulkiai nagrinėjome ir diskutavome apie: *suminę darbo laiko apskaitą ir jos taikymą; *darbo sutarties nutraukimas ir terminai; *nedarbingumo dienų apskaičiavimas ir niuansai dirbant slenkančiu grafiku; *darbuotojų vertinimų teigiami ir neigiami […]

Su Šv. Velykomis!

    Su Šv. Velykomis, mielieji,  Daug Jums laimės ir sėkmės darbuos,  Tegul Jūsų saulėtam pasauly  Tik gerumo upės tyvuliuos.  Lai visas dienas lydės palaima,  Supsis  vėjy skambanti daina,  Tegul aplankys  didžiulė laimė  Ir  kasdienė, bet  rami  skalsa. 

Su Kovo 11-ąja

Sveikiname su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Didžiuokimės šia šalies pergale ir kartu kurkime gerovę sau ir ateities kartoms! LGPSS TARYBA

LGPSS informacija

Štai ir nepastebimai besibaigiant 2023-iesiems metams LGPSS tarybos nariai ir vėl susitiko aptarti šiais metais nuveiktų darbų bei susiplanuoti ateinančiųjų metų veiklos. 
2023-12-22 Vilniuje įvykusio ataskaitinio LGPSS tarybos narių posėdžio metu apžvelgėme nuveiktus darbus, aptarėme finansinę situaciją bei kitus aktualius klausimus.

LGPSS informacija

Š. m. rugsėjo 22 d. nuotoliniu būdu, per Teams platformą, įvyko LGPSS tarybos narių posėdis kurio metu buvo aptarti III-čio ketvirčio LGPSS finansiniai klausimai, įvykdyti projektai ir situacija bendrovėje. Pirminių organizacijų pirmininkai pasidalino padaliniuose vykstančių pokyčių rezultatais, buvo daug kalbėta apie darbuotojų kompetencijų vertinimus, darbo grafikų derinimą. Buvo akcentuota, kad vis dar kyla daug problemų […]

Sveikinimas profesinės šventės proga

Mieli kolegos, sveikiname Jus su profesine švente – Geležinkelininkų diena! Tegul Jūsų darbas būna malonus ir įdomus! Tegul traukinys, kuriuo jums lemta keliauti gyvenimo keliu, bus perpildytas meilės ir klestėjimo. Tegul tas pats traukinys atveža jus į stotį „Laimė“! O bilietas, kurį Jums buvo lemta nusipirkti, tebūnie stebuklingas.  Linkime stiprybės ir sveikatos, artimųjų meilės ir […]

Geležinkelininkų dienai paminėti

Baigiantis vasarai, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijmas, Geležinkelininkų dienai paminėti, savo nariams ir jų šeimoms surengė kelionę Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu. Kelionė, į kurią susirinko gausus būrys LGPSS narių su šeimomis, iš visos Lietuvos, prasidėjo Panevėžio geležinkelio stotyje. Traukiniui važiuojant iki Rubikių stoties ir grįžtant atgal, pro lėtai judančių vagonų langus buvo galima grožėtis nuostabiais vaizdais, […]