Su Šv. Velykomis!

    Su Šv. Velykomis, mielieji,  Daug Jums laimės ir sėkmės darbuos,  Tegul Jūsų saulėtam pasauly  Tik gerumo upės tyvuliuos.  Lai visas dienas lydės palaima,  Supsis  vėjy skambanti daina,  Tegul aplankys  didžiulė laimė  Ir  kasdienė, bet  rami  skalsa. 

Su Kovo 11-ąja

Sveikiname su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Didžiuokimės šia šalies pergale ir kartu kurkime gerovę sau ir ateities kartoms! LGPSS TARYBA

LGPSS informacija

Štai ir nepastebimai besibaigiant 2023-iesiems metams LGPSS tarybos nariai ir vėl susitiko aptarti šiais metais nuveiktų darbų bei susiplanuoti ateinančiųjų metų veiklos. 
2023-12-22 Vilniuje įvykusio ataskaitinio LGPSS tarybos narių posėdžio metu apžvelgėme nuveiktus darbus, aptarėme finansinę situaciją bei kitus aktualius klausimus.

LGPSS informacija

Š. m. rugsėjo 22 d. nuotoliniu būdu, per Teams platformą, įvyko LGPSS tarybos narių posėdis kurio metu buvo aptarti III-čio ketvirčio LGPSS finansiniai klausimai, įvykdyti projektai ir situacija bendrovėje. Pirminių organizacijų pirmininkai pasidalino padaliniuose vykstančių pokyčių rezultatais, buvo daug kalbėta apie darbuotojų kompetencijų vertinimus, darbo grafikų derinimą. Buvo akcentuota, kad vis dar kyla daug problemų […]

Sveikinimas profesinės šventės proga

Mieli kolegos, sveikiname Jus su profesine švente – Geležinkelininkų diena! Tegul Jūsų darbas būna malonus ir įdomus! Tegul traukinys, kuriuo jums lemta keliauti gyvenimo keliu, bus perpildytas meilės ir klestėjimo. Tegul tas pats traukinys atveža jus į stotį „Laimė“! O bilietas, kurį Jums buvo lemta nusipirkti, tebūnie stebuklingas.  Linkime stiprybės ir sveikatos, artimųjų meilės ir […]

Geležinkelininkų dienai paminėti

Baigiantis vasarai, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijmas, Geležinkelininkų dienai paminėti, savo nariams ir jų šeimoms surengė kelionę Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu. Kelionė, į kurią susirinko gausus būrys LGPSS narių su šeimomis, iš visos Lietuvos, prasidėjo Panevėžio geležinkelio stotyje. Traukiniui važiuojant iki Rubikių stoties ir grįžtant atgal, pro lėtai judančių vagonų langus buvo galima grožėtis nuostabiais vaizdais, […]

Seminaras LGPSS nariams

  2023-05-20 d. “Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas”, Druskininkuose, VŠĮ Mokymo centre “Dainava”, surengė seminarą, tema „Viešieji ryšiai“ Seminaro pranešėjas Arūnas Armalis kalbėjo apie efektyvią komunikaciją plėtojant Profesinių sąjungų veiklą ir patrauklumą, kaip galima tobulėti toliau.  Kalbėta ir diskutuota apie komunikacijos naudą, tikslus, apie komunikavimo kanalus. Pranešėjas pateikė daug patarimų kaip pateikti informaciją susitikimuose, leidiniuose, […]

LGPSS ataskaitinis suvažiavimas

   Š. m. gegužės 19 d. Druskininkų VŠĮ Mokymo centre “Dainava”, vyko “Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo” ataskaitinis suvažiavimas . Seminare dalyvavo „Lietuvos geležinkelininkų profesinio sąjungų susivienijimo“ aktyvas ir nariai, iš visų bendrovės struktūrinių padalinių (37 žm.)  LGPSS pirmininkas A.Černiauskas pristatė išsamią savo veiklos už 2022 m. ataskaitą . Vienas iš svarbiausių 2022 metų akcentų […]

ŠAGPS ataskaitinis suvažiavimas 2023-04-21

          2023 m. balandžio 21 d. vyko Šiaulių apskrities geležinkelininkų profsąjungos Ataskaitinis suvažiavimas, į kurį susitikti su darbuotojais atvyko LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas.
Suvažiavimo darbotvarkę sudarė du itin aktualūs klausimai – ŠAGPS pirmininko Vitalijaus Dušenkos metinė veiklos ataskaita bei trūkstamų ŠAGPS Tarybos narių rinkimas.