ATASKAITINIS SUVAŽIAVIMAS. LGPSS ĮKŪRIMO 25-MEČIO MINĖJIMAS.

LGPSS ATASKAITINIS SUVAŽIAVIMAS

LGPSS ĮKŪRIMO 25-MEČIO MINĖJIMAS

„KAROLINOS KONFERENCIJŲ CENTRAS“

2016-10-28

Vilnius

          Š. m. spalio 28  d. Vilniuje, „Karolinos konferencijų centre“  įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) ataskaitinis suvažiavimas-LGPSS 25-mečio įkūrimo minėjimas. Suvažiavime dalyvavo svečiai – bendrovės generalinis direktorius Stasys Dailydka, generalinio direktoriaus patarėjas Stanislovas Naimovičius, bendrovės vyriausiasis finansininkas Alenas Gumuliauskas, krovinių vežimo direkcijos teisės ir personalo departamento direktorius Artūras Marčiulionis, bendrovės administracijos teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotojas  Saulius Daunoravičius  direktoriaus pavaduotojas  geležinkelių Infrastruktūros direkcijos direktorius Andrius Montrimas, generalinio  direktoriaus pavaduotojas Keleivių vežimo direkcijos direktorius Raimondas Burkovskis, Arvydas Dveilis bendrovės „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“ direktorius, Radviliškio regiono stočių skyriaus viršininkas – Radviliškio geležinkelio stoties viršininkas Valdas Adomėnas, Kauno regiono stočių skyriaus viršininkė – Kauno geležinkelio stoties viršininkė Stela Glauzerienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūrtas Čęerniauskas, Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos (LGPF) pirmininkas Vilius Ligeika, LGPF pirmininko pavaduotojas Valerij Cygankov,  advokatas Justas Vilys ir LGPSS veteranai.

LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė atidarė suvažiavimą, pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė vesti suvažiavimą pirmininkaujančius Joną Vainauską ir Vaidą Vonžodienę,

Mandatų komisija informavo kad iš 50 išrinktų delegatų suvažiavime dalyvauja 50. Toliau suvažiavimas vyko pagal patvirtintą darbotvarkę. LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė pristatė išsamią  savo veiklos už 2016 m. 10 mėnesių ataskaitą, kuri buvo patvirtinta vienbalsiai. Buvo išklausyta finansinės revizijos komisijos pirmininkės Annos Polegoško ataskaita, kuri taip pat buvo patvirtinta vienbalsiai. Po to žodis buvo suteiktas advokatui Justui Viliui, kuris atsakė į delegatų klausimus apie naują darbo kodeksą ir kolektyvinę sutartį.

LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė visiems susirinkusiems, papasakojo apie LGPSS įkūrimą, kokius sunkumus teko įveikti kad organizacija išsikovotų tokias pozicijas, kokias turi šiandien ir kas per tuos 25-rius metu buvo nuveikta, pasidalino savo prisiminimais.

Generalinis direktorius Stasys Dailydka pasveikino visus susirinkusius su gražiu LGPSS 25-erių metų gyvavimo jubiliejumi, taip pat  padėkojo už gerą socialinį dialogą LGPSS pirmininkei Eugenijai Šniutienei ir įteikė jai garbės geležinkelininko ženklą „Už nuopelnus Lietuvos geležinkeliams“.

LGPSS 25-mečio įkūrimo proga „Už nuopelnus Lietuvos geležinkeliais“ III-io laipsnio ženklu buvo apdovanoti šie bendrovės darbuotojai :

Vitalij Abrėža – Radviliškio vagonų depo V kategorijos riedmenų remonto šaltkalvis;

Rita Krištupienė – filialo „Kauno geležinkelių infrastruktūra“ I kategorijos inžinierė;

Tadeušas Šemis – filialo „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“ kelio brigadininkas;

Padėkos raštais:

Ligita Pikelytė – Radviliškio regiono stočių skyriaus I kategorijos kalnelio budėtoja;

Rasa Barauskienė – Radvilikiškio regiono stočių skyriaus stoties operatorė;

Aldona Pilipavičienė – Kauno regiono stočių skyriaus TDS viršininkė;

Jevgenija Šimčuk – filialo „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“ Švenčionėlių meistrijos II kategorijos technikė;

Vitalijus Dušenka – filialo „Šiauliųgeležinkelių infrastruktūra“ Elektros tinklų remonto baro I kat. elektromechanikas.

Lietuvos profesinių sąjungų Konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas už aktyvų dalyvavimą profsąjunginėje veikloje apdovanojo padėkos raštais LGPSS narius:

Rimą Žigienę;

Jevgeniją Šimčuk;

Oną Valčiukienę.

LGPSS 25-mečio jubiliejaus proga sveikino visi minėjime dalyvavę svečiai. LGPSS veteranai taip pat pasidalino savo prisiminimais ir išgyvenimais bei padėkojo kad iškilus sunkumams visada gali kreiptis pagalbos į susivienijimo pirmininkę.

Pirmininkė Eugenija Šniutienė gerbiamiems LGPSS veteranams bei svečiams įteikė atminimo dovanas ir padėkojo už puikų socialinį dialogą ir savitarpio supratimą sprendžiant aktualius bendrovės darbuotojams klausimus.

Visi svečiai ir dalyviai buvo pakviesti šventinės vakarienės.

LGPSS 25-metis. Aurikos Usonienės nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Vitalijaus Dušenkos nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Vitalijaus Dušenkos nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Vitalijaus Dušenkos nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Vitalijaus Dušenkos nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Vitalijaus Dušenkos nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Vitalijaus Dušenkos nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Aurikos Usonienės nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Aurikos Usonienės nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Aurikos Usonienės nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Aurikos Usonienės nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Vitalijaus Dušenkos nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Vitalijaus Dušenkos nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Aurikos Usonienės nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Aurikos Usonienės nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Aurikos Usonienės nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Aurikos Usonienės nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Aurikos Usonienės nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Vitalijaus Dušenkos nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Vitalijaus Dušenkos nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Vitalijaus Dušenkos nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Vitalijaus Dušenkos nuotrauka.

LGPSS 25-metis. Vitalijaus Dušenkos nuotrauka.

LGPSS 25-metis

Informacija parengė LGPSS pirmininkės pavaduotoja Vaida Vonžodienė.