GIPS ataskaitinė-rinkiminė konferencija

          Š.m. kovo 4 d. Vilniuje, geležinkelio stoties ,,Konferencijų salėje‘‘, įvyko ,,Geležinkelių infrastruktūros profesinės sąjungos‘‘ (toliau GIPS) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Konferencijoje dalyvavo bendrovės teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Daunoravičius, plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas Sigitas Kubilis, Vilniaus geležinkelių infrastruktūros direktorius Jonas Puluikis, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Eugenija Šniutienė.

          Konferenciją atidarė ir susirinkusius pasveikino GIPS pirmininkas Jonas Vainauskas. Po sveikinimo kalbos Jonas Vainauskas pakvietė pirmininkauti konferencijai Rimą Žigienę ir Tadeušą Šemį. Konferencijos pirmininkaujantis suteikė žodį svečiams. Bendrovės teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Daunoravičius pasveikino konferencijos delegatus, palinkėjo darbingos nuotaikos. Bendrovės plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas Sigitas Kubilis trumpai apžvelgė bendrovės ūkinę veiklą, finansinę būklę, supažindino su perspektyvomis ateičiai.

          Lietuvos profsąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas trumpai papasakojo apie naujojo socialinio modelio projektą, atsakė delegatams į rūpimus klausimus. Vilniaus geležinkelių infrastruktūros direktorius Jonas Puluikis padėkojo profsąjungos tarybos nariams už supratingumą sprendžiant aktualius darbuotojams klausimus, už socialinį dialogą. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Eugenija Šniutienė pasveikino delegatus, palinkėjo darbingos nuotaikos, padėkojo Jonui Vainauskui už aktyvų bendradarbiavimą, palinkėjo sėkmės renkant tokios didelės profsąjungos pirmininką ir įteikė prisiminimo dovanėlę.

          Po visų pasisakymų delegatai pradėjo darbą, pagal patvirtintą darbotvarkę. GIPS pirmininkas Jonas Vainauskas pristatė savo trijų metų ataskaitą, kuri buvo vienbalsiai patvirtinta. Revizijos komisijos ataskaitoje jokių netikslumų nerasta, taip pat patvirtinta vienbalsiai.

          Po visų pranešimų apie nuveiktus darbus buvo renkamas GIPS pirmininkas, pavaduotojai, revizijos komisija. Į GIPS pirmininko postą buvo pasiūlyta viena kandidatūra tai Jono Vainausko, kur delegatai vienbalsiai už šią kandidatūrą prabalsavo. Pavaduotojais pasiūlyti ir išrinkti Rima Žigienė ir Tadeušas Šemis.

 

LGPSS info

 

Aurikos USONIENĖS nuotr. Aurikos USONIENĖS nuotr. Aurikos USONIENĖS nuotr. Aurikos USONIENĖS nuotr. Aurikos USONIENĖS nuotr. Aurikos USONIENĖS nuotr. Aurikos USONIENĖS nuotr. Aurikos USONIENĖS nuotr.