LGPSS ir LGPF susitikimas su susisiekimo ministru

Š. m. lapkričio 7 d., 8.30 val. LR Susisiekimo ministerijoje, įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) ir Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos (LGPF) susitikimas su susisiekimo ministru Jaroslavu Narkevičiumi, viceministru Vladislavu Kondratovičiumi, vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento direktoriumi Andriumi  Šniuoliu, susisiekimo sektoriaus biudžeto ir finansų kuratorė Joana Sokolnik ir ministro patarėjas Justinas Stašinskas.

Susitikimo metu ministrui buvo pristatyta Lietuvos geležinkelių įmonių grupės šakos kolektyvinė sutartis, pasirašyta tarp LG bendrovės administracijos bei geležinkelio įmonių asociacijos ir darbuotojų kolektyvo atstovų – Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) bei Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos (LGPF). Pristatymo metu buvo akcentuoti sutarties punktai, kuriuose numatytos išimtys LGPSS ir LGPF nariams t. y., išmokos 50 ir 60 metų jubiliejaus proga, didesnis apmokėjimas už viršvalandinį darbą. Trumpai buvo aptartas viršvalandinis darbas bendrovės įmonių grupėje. Susisiekimo ministras išsakė savo poziciją dėl viršvalandinio darbo, jo nuomone  dirbant didelius viršvalandžius labai nukenčia darbuotojų fizinė ir emocinė sveikata, o tai yra labai didelis rizikos faktorius dirbant tokioje įmonėje kaip „Lietuvos geležinkeliai“. LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė informavo ministrą kad š. m. rugsėjo 13-15 dienomis vykusio seminaro metu, buvo priimta rezoliucija dėl Šakos kolektyvinės 5.11 punkto pakeitimo inicijavimo ir derybų atnaujinimo su LG bendrovės administracija dėl viršvalandinio darbo sumažinimo nuo 360 valandų iki 260 valandų.

LGPSS pirmininkė trumpai informavo ministrą dėl ,,Girulių poilsio ir reabilitacijos bazės“ likimo, kurioje LG bendrovės darbuotojai po sunkaus darbo gali pailsėti ir pabūti su šeimomis, bei atgauti jėgas po įtempto darbo. Šiuo metu bendrovė yra numačiusi „Girulių poilsio ir reabilitacijos bazę“ parduoti, pirmininkės nuomone tai yra ydinga praktika.

LGPSS pirmininkė taip pat informavo ministrą, kad vadovaujant LR Susisiekimo ministerijai Eligijui Masiuliui buvo pasirašyta Trišalė sutartis tarp LR Susisiekimo ministerijos, AB „Lietuvos geležinkeliai‘‘ ir profsąjungų pasirašiusių kolektyvinę sutartį (LGPSS ir LGPF). Trišalės sutarties parengimą ir  pasirašymą inicijavo LGPSS su savo teisininku Justu Viliu. Trišalės tarybos posėdžiuose buvo sprendžiami aktualūs bendrovės darbuotojams klausimai. Susisiekimo ministras susidomėjo pateikta informacija, todėl paprašė atsiusti turimus dokumentus šiuo klausimu.

LGPSS informacija