LIETUVOS TRANSPORTO FEDERACIJOS ATASKAITINIS – RINKIMINIS SUVAŽIAVIMAS GIRULIUOSE 2014-09-05

Š. m. rugsėjo 5 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ Girulių mokymo, reabilitacijos ir poilsio bazėje įvyko Lietuvos transporto federacijos (LTF) ataskaitinis– rinkiminis suvažiavimas.

LTF pirmininkė Eugenija Šniutienė paskelbė apie suvažiavimo atidarymą ir pasveikino visus delegatus bei suvažiavimo svečius. Pirmininkė delegatams pristatė suvažiavimo svečius –  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininką Artūrą Černiauską, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkę Loretą Soščekienę, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Teisės ir personalo departamento direktoriaus patarėją Danių Rumską, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ direktorių Julių Mikšį.  Gerbiami svečiai pasveikino suvažiavimo delegatus ir palinkėjo produktyvaus darbo.

Teisės ir personalo departamento direktoriaus patarėjas Danius Rumskas suvažiavimo dalyviams pristatė bendrovės ekonomines perspektyvas, papasakojo apie planuojamą darbuotojų skaičiaus optimizavimą, taip pat apie bendrovės pasirengimą euro įvedimui. Svečias atsakė į jam pateiktus klausimus, diskutavo su delegatais jiems rūpimais darbo ir saugos bei kitais klausimais. Po diskusijų LTF pirmininkė Eugenija Šniutienė pristatė LTF veiklos ataskaitą už keturių metų ataskaitinį laikotarpį, nuo 2010-09-11 iki 2014-09-05 ir atsakė į delegatų klausimus. LTF pirmininkės veiklos ataskaita buvo patvirtinta. Buvo išklausyta ir patvirtinta LTF revizijos komisijos ataskaita, kurią pristatė komisijos pirmininkė Rita Krištupienė.

Į LTF pirmininko postą, tarybos sprendimu, buvo pasiūlyta Eugenijos Šniutienės kandidatūra, daugiau kandidatūrų  pasiūlyta nebuvo. Suvažiavimo delegatai atviru balsavimu –  į LTF pirmininko postą vėl išrinko Eugeniją Šniutienę. LTF pavaduotojais buvo išrinkti – Kauno geležinkelių stoties darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Vaida Vonžodienė, Telšių autobusų parko profesinės sąjungos pirmininkas Petras Jankauskas ir Vilniaus geležinkelių infrastruktūros  profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Tadeušas Šemis. Į revizijos komisiją buvo išrinkta Rita Krištupienė,  Anna Poligoško ir Jolita Masiūlienė. LTF sekretore – iždininke išrinkta  Genė  Jarmolavičienė.

LTF pirmininkė po rinkimų suteikė žodį Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkui Artūrui Černiauskui, kuris pristatė LPSK veiklos planus, papasakojo apie inicijuojamus Darbo kodekso ir kitų įstatymų pakeitimus, atsakė į pateiktus klausimus.

2014-09-05

Parengė

LTF pirmininkės pavaduotoja

Vaida Vonžodienė