LTG ataskaita apie Šakos kolektyvinės sutarties vykdymą

2023 m. kovo 29 dieną, Geležinkelių muziejaus salėje įvyko susitikimas su LTG vadovų komanda, kurie pristatė atsiskaitymą apie Šakos kolektyvinės sutarties vykdymą už 2022 metus. Susitikime dalyvavo “Lietuvos geležinkelių” vadovai, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Artūras Černiauskas, Geležinkelininkų profsąjungų federacijos pirmininkas Vilius Ligeika, kiti pirminių Profesinių sąjungų deleguoti atstovai. Susitikimo metu buvo aptarti LTG įmonių grupės praėjusių ir einamųjų metų iššūkiai dėl esamos geopolitinės situacijos. Kalbėta apie LTG ateities perspektyvas, tikslus, strategiją bei LTG įmonių grupės Šakos kolektyvinės sutarties ateities perspektyvas. LTG vadovai  pažymėjo, kad bendradarbiaujant su socialiniais partneriais sudaryta viena iš pavyzdinių  kolektyvinių sutarčių. Savo pasisakymo metu LGPSS pirminikas A. Černiauskas padėkojo LTG vadovams už produktyvų bendradarbiavimą ir operatyvų iškilusių problemų sprendimą. Pritarė vadovų nuomonei, kad šiuo metu LTG grupėje veikianti Šakos kolektyvinė sutartis tikrai gali būti pavyzdine kitoms įmonėms, tačiau atkreipė dėmesį jog į kolektyvinę sutartį nėra įtraukta darbo apmokėjimo sistema. Darbo apmokėjimo sistemos įtraukimas į kolektyvinę sutartį leistų socialiniams partneriams įtakoti darbo užmokesčio didėjimą, pareigybių aprašymo korekcijas.