LPSK Moterų centro seminaras Palangoje

Rugpjūčio 21-24 dienomis vyko tradicinis LPSK moterų centro seminaras Palangoje, kuriame dalyvavo moterys, atsakingos už moterų veiklą šakose arba dalyvauti išrinktos atstovės. Nuo Lietuvos transporto federacijos seminare dalyvavo Galina  Kregždienė Gausių plojimų susilaukė naujoji LR Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. Ministrė pasveikino gausiai susirinkusias moteris, supažindino su naujovėmis sveikatos apsaugos sistemoje, informavo apie lankymosi pas specialistus tvarką. […]

Seminaras Kauno apskrities LGPSS nariams

LGPSS

Š. m. birželio 30 dieną Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas, Kauno apskrityje organizavo seminarą, tema – „Darbo teisė“. Seminaras įvyko AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno infrastruktūra“ posėdžių salėje. Seminare dalyvavo Kauno infrastruktūros administracijos atstovai, Kauno regiono stočių, Kauno infrastruktūros ir Kauno pardavimų agentūros darbuotojai. Pranešimą apie darbo teisę skaitė advokatas Justas Vilys. Jis pristatė Lietuvos […]

Pažintinis vizitas „Vyresnio amžiaus darbuotojai įmonėse ir darbo rinkoje“

Neabejotina, kad užimtumas ir nedarbas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje tikrai aktuali šiandienos problema. Lietuvos statistikos departamentas skelbia, kad 2013 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 972 tūkst. gyventojų, iš jų 2013 m. darbo jėgą sudarė 1 465,2 tūkst. šalies gyventojų (1292,8 tūkst. – užimti gyventojai, 172,5 tūkst. – bedarbiai). Bendrai ES šalyse […]

Orus darbas Europoje – darbuotojų tarptautinis bendradarbiavimas

LGPSS

Š.m. gegužės 12 – 13d. Varšuvoje vyko susitikimas – seminaras, kurio tema „Orus darbas Europoje“. Šiame seminare dalyvavo penkių šalių profsąjungų centrų deleguoti atstovai: Visos Lenkijos profesinių sąjungų susitarimas (OPZZ) – Lenkija. Nacionalinė profesinių sąjungų konfederacija Cartel  Alfa – Rumunija. Laisvųjų profesinių sąjungų sąjunga – Latvija. Darbuotojų komisijų profesinių sąjungų konfederacija – Ispanija. Lietuvos profesinių […]

PRADĖTI NAUJOJO SOCIALINIO MODELIO RENGIMO DARBAI

LPSK

2014 m. gegužės 5 d. įvyko naujojo socialinio modelio koncepcijos ir vykdomų tyrimų rezultatų  pristatymo renginiai. Mokslininkai rengia darbo teisės bei socialinių įstatymo reformą. Planuojami rezultatai – naujas Darbo kodeksas, nauji socialinio draudimo ir užimtumo skatinimo modeliai, grindžiami gerąja užsienio šalių praktika ir moksliniais tyrimais. Plačiau apie naujo socialinio modelio kūrimą, jo koncepciją, galite paskaityti […]

LAIKOTARPIS UŽ KURĮ PRITEISIAMOS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS SUMOS

Advokato Justo Vilio kontora, www.vilys.lt, Tatjana Spiridonova (parengta remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarimu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu) Lietuvos Respublikos darbo kodekso 301 straipsnyje „Piniginių reikalavimų tenkinimas“ nustatyta, kad darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus. Pažymėtina, kad nuo 2014 metų […]

ĮSTOJIMAS Į LPSK GRETAS

LPSK

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos 2014m. kovo 17d.  Valdybos sprendimų, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas priimtas į LPSK sudėtį.

IŠANKSTINIS DARBUOTOJŲ ATSTOVAUJAMOJO ORGANO SUTIKIMAS ATLEIDŽIANT DARBUTOJŲ ATSTOVĄ IŠ DARBO

Advokato Justo Vilio kontora www.vilys.lt Tatjana Spiridonova, Advokatas Justas Vilys Išankstinis atstovaujamojo organo sutikimas yra būtinas darbuotojų atstovo atleidimo darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės atveju. Darbuotojų atstovų, kaip darbo teisės subjektų, specialiuosius požymius (t. b. išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus; išrinkti tam tikram laikotarpiui; profesinės sąjungos atstovaujamasis ir (arba) valdymo organas turi veikti įmonėje, įstaigoje […]

Seminaras Vilniaus apskrities LGPSS nariams 2014-02-20

LGPSS

Šių metų vasario 20 dieną Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo iniciatyva buvo suorganizuotas seminaras AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojams tema : „Darbo teisė“. Pranešėjas teisininkas, darbo teisės advokatas Doc. Dr. Tomas Bagdanskas kalbėjo darbuotojams aktualiomis temomis, kaip kad „darbo ir poilsio laikas bei apskaita“, „nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų, pavojingų darbų. Apmokėjimo ypatumai“, „atleidimas darbdavio iniciatyva […]

PAGRINDINĖ GARANTIJA NĖŠČIOMS MOTERIMS – DARBO SANTYKIŲ IŠSAUGOJIMAS TAM TIKRĄ LAIKĄ

Advokato Justo Vilio kontora www.vilys.lt Tatjana Spiridonova, Advokatas Justas Vilys Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau tekste – LR DK) 132 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK […]

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ APMOKĖJIMO TVARKA

Advokato Justo Vilio kontora, www.vilys.lt, Tatjana Spiridonova (parengta remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-149/2012) Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau tekste – DK) 176 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris […]

LGPSS seminaro ataskaita Radviliškyje

LGPSS

LIETUVOS GELEŽINKELININKŲ PPOFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMAS SEMINARAS  „DARBO TEISĖ“ 2014 M. KOVO 21 D. SMUKLĖ „ŽARIJA“, RADVILIŠKIO RAJ. ATASKAITA DALYVAUJA-35 dalyviai (sąrašas pridedamas) Svečiai-AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai Danius Rumskas,  Stasys Pieslikas, Šiaulių infrastruktūros direktorius Algirdas Karužis, Radviliškio prekinių vagonų depo viršininkas  Andrius Paskočinas ir administracijos atstovės. PRANEŠĖJAS- advokatas Justas Vilys.

NEPANAUDOTŲ KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IŠNAUDOJIMAS

Advokato Justo Vilio kontora, www.vilys.lt, Tatjana Spiridonova (parengta remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarimu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu) Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau tekste – DK) 177 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tuo atveju, kai darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines […]

PAGRINDINĖS GARANTIJOS DARBUOTOJŲ ATSTOVAMS

Advokato Justo Vilio kontora www.vilys.lt Tatjana Spiridonova, Advokatas Justas Vilys GARANTIJŲ DARBUOTOJŲ ATSTOVAMS PASKIRTIS                                                                    Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau tekste – LR DK), Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatyme (toliau tekste – Profesinių sąjungų įstatymas), taip pat Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas darbuotojų atstovams yra suteiktos tam tikros darbo teisių garantijos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad […]