SU ARTĖJANČIOMIS Šv. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

Su Šv.Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais !!!

B R A N G I E J I ! SVEIKINU JUS SU ARTĖJANČIOMIS Šv. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS. LINKIU JUMS IR JŪSŲ ARTIMIESIEMS GEROS SVEIKATOS, GAUSAUS VAIŠIŲ STALO IR VISŲ TROŠKIMŲ IŠSIPILDYMO.                          SU ŠVENTĖMIS   Su meile LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė

Sveikinimai Jubiliejaus proga

JONAI, Metai nusinešė daug džiaugsmo, skausmo ir svajonių, smilkiniuos pražydo plaukų sruogos sidabru. Būk laimingas sulaukęs nuostabaus jubiliejaus ir būk visada su jauna šypsena.                                         Jubiliejaus proga Tave sveikina LGPSS kolektyvas                                                                                  2015 m. spalio 1 d.

LIETUVOS GELEŽINKELININKŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO SEMINARAS „DARBŲ SAUGA, DARBO TEISĖ“

2015 m. rugsėjo 11-13 d.

Giruliai

Š. m. rugsėjo 11-13 d. Girulių mokymo ir poilsio bazėje Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas surengė seminarą, tema „Darbų sauga, darbo teisė“. Seminare dalyvavo Lietuvos geležinkelininkų profesinio sąjungų susivienijimo aktyvas ir nariai, iš visų bendrovės struktūrinių padalinių (45 žm.) ir svečiai – AB „Lietuvos geležinkeliai“ Generalinio direktoriaus patarėjas Stanislavas Naimovičius, darbo užmokesčio skyriaus vyriausioji specialistė Elena Krivošienė, Geležinkelių infrastruktūros direkcijos filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ direktorius Julius Mikšys ir Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.

Šiaulių geležinkelių infrastruktūros darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas

Ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas įvyko 2015 m. liepos 17 d. Suvažiavime dalyvavo pakviesti AB „Lietuvos geležinkeliai“ administracijos atstovai – Infrastruktūros eksploatacijos departamento direktorius, Infrastruktūros eksploatacijos departamento Kelio statinių ir mechanizacijos sektoriaus viršininkas, Infrastruktūros direkcijos Personalo ir darbo užmokesčio skyriaus vyr. teisininkas, Infrastruktūros direkcijos Saugos skyriaus viršininkas, Šiaulių geležinkelių infrastruktūros direktorius, LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė, LGPSS referentė-finansininkė Genė Jarmolavičienė ir 25 darbuotojai – suvažiavimo delegatai.

Radviliškio prekinių vagonų depo darbuotojų profesinės sąjungos susitikimas su bendrovės atstovais

Š. m. liepos 17 d. Radviliškio prekinių vagonų depe įvyko susitikimas su bendrovės atstovais – AB „Lietuvos geležinkeliai” Krovinių vežimo direkcijos Teisės ir personalo departamento skyriaus direktoriumi Artūru Marčiulioniu, personalo darbo užmokesčio skyriaus viršininke Maryte Popova , Radviliškio vagonų depo viršininku Audriumi Paskočinu, dėl mažo darbo užmokesčio prekinių vagonų depo darbuotojams, kurį organizavo Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Eugenija Šniutienė.

Sveikinimai visiems Jonams ir Janinoms!

NUOŠIRDŽAI SVEIKINU  JONUS, JANINAS VARDO DIENOS PROGA LINKIU, KAD ŠIS JONINIŲ  LAUŽAS  ATNEŠTŲ  JUMS  DŽIAUGSMĄ, ŠILUMĄ  O RASTAS  PAPARČIO  ŽIEDAS  TEGUL  PRAŽYSTA  JŪSŲ DELNUOSE.   SU ŠVENTE.   Eugenija. Sveikinimą galite pamatyti tiesiog paspaudę šią nuorodą: http://www.sveikinimai.com/sveikinimas/ra3beBi5Zidu/

Sveikiname Mamos dienos proga!

Mes visuomet vaikai prie tavo kojų, MAMA, Po tavo glostančia ranka mes vėl maži, Delne Tu mūs kelius ir klystkelius neši, Vedies atgal į erdvų, skambantį vaikystės namą. Mes visuomet vaikai prie tavo kelių, MAMA, Ir kaip vaikai, mes žadam būt geri, O Tu žiūri, Tu taip šiltai žiūri, Kaip mes apleidžiame vaikystės erdvų namą. […]

BALANDŽIO 28 D. – PASAULINĖ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DIENA

Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, balandžio 28 d. – spręsk nacionalinį e. testą ir pasitikrink savo žinias apie saugų darbą VDI kartu su partneriais  pirmą kartą parengė nacionalinį DSS e.testą, skirtą plačiajai visuomenei (daugiau informacijos apie tai yra prisegtame dokumente), tad labai kviečiame visus balandžio 28 d. spręsti šį testą, o nuorodą į jį […]

2015-04-15 ĮVYKO PIRMASIS POSĖDIS SVARSTANT NAUJO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PROJEKTĄ

LGPSS

  2015-04-15 9:00 val. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (adresu A. Vivulskio g. 11,  03610 Vilnius) įvyko naujojo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso svarstymas. Svarstyme dalyvavo trišalės komisijos šalys – Darbdavių atstovai, darbuotojų atstovai, Vyriausybės atstovai ir darbo grupės, kuri kūrė darbo kodekso projektą atstovai. Nors posėdžio metu buvo numatyta aptarti socialinių partnerių pastabas […]

VYKSTA NAUJO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PROJEKTO SVARSTYMAS

LGPSS

2015-03-31 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (adresu A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius) naujojo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso svarstymas. Svarstyme dalyvavo trišalės komisijos šalys – Darbdavių atstovai, darbuotojų atstovai, Vyriausybės atstovai ir darbo grupės, kuri kūrė darbo kodekso projektą atstovai. Pirmame susirinkime buvo diskutuojama principiniais darbo kodekso klausimais, bendrai apžvelgiamos naujovės, tokios kaip […]

Linksmų Šv. Velykų!

SAKOMA, JOG KARTU SU PAVASARIO SAULE ŠV. VELYKOMIS Į ŽEMĘ SUGRĮŽTA GYVENIMAS IR DŽIAUGSMAS. TESUGRĮŽTA JIS IR Į JŪSŲ NAMUS IR Į JŪSŲ ŠIRDIS.   LGPSS