ATASKAITINIS SUVAŽIAVIMAS. LGPSS ĮKŪRIMO 25-MEČIO MINĖJIMAS.

LGPSS ATASKAITINIS SUVAŽIAVIMAS

LGPSS ĮKŪRIMO 25-MEČIO MINĖJIMAS

„KAROLINOS KONFERENCIJŲ CENTRAS“

2016-10-28

Vilnius

Š. m. spalio 28 d. Vilniuje, „Karolinos konferencijų centre“ įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) ataskaitinis suvažiavimas-LGPSS 25-mečio įkūrimo minėjimas. Suvažiavime dalyvavo svečiai – bendrovės generalinis direktorius Stasys Dailydka, generalinio direktoriaus patarėjas Stanislovas Naimovičius, bendrovės vyriausiasis finansininkas Alenas Gumuliauskas, krovinių vežimo direkcijos teisės ir personalo departamento direktorius Artūras Marčiulionis, bendrovės administracijos teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Daunoravičius direktoriaus pavaduotojas geležinkelių Infrastruktūros direkcijos direktorius Andrius Montrimas, generalinio direktoriaus pavaduotojas Keleivių vežimo direkcijos direktorius Raimondas Burkovskis, Arvydas Dveilis bendrovės „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“ direktorius, Radviliškio regiono stočių skyriaus viršininkas – Radviliškio geležinkelio stoties viršininkas Valdas Adomėnas, Kauno regiono stočių skyriaus viršininkė – Kauno geležinkelio stoties viršininkė Stela Glauzerienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūrtas Čęerniauskas, Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos (LGPF) pirmininkas Vilius Ligeika, LGPF pirmininko pavaduotojas Valerij Cygankov, advokatas Justas Vilys ir LGPSS veteranai.

A. Černiauskas: rinkimų rezultatai teikia vilčių, kad žalos dar įmanoma išvengti

LPSK

Jau aišku, kad keisis valdančioji koalicija. Seimo rinkimų pirmajame ture geriausiai pasirodė Valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, palaikę Prezidentės Dalios Grybauskaitės veto Darbo kodeksui. Taip, šios partijos pasisakė už pokyčius, bet ne tokius, kurie pamintų darbuotojų teises ir socialines garantijas. Būtent tokia yra ir profesinių sąjungų pozicija. Sveikintina tai, kad pirmaujančių […]

Konsultacija dėl AB ,,Lietuvos geležinkeliai” veikianičių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės

Advokatas JUSTAS VILYS

LGVPSJA teisinė forma yra profesinė sąjunga arba susivienijimas, tai yra viena savarankiškai veikianti profesinė sąjunga. Kadangi LGVPSJA pavadinime vartojama sąvoka ”…profesinių sąjungų jungtinė atstovybė… „, tai kelia painiavą vertinant tikruosius naujai įsteigtos profesinės sąjungos – LGVPSJA – įgaliojimus, kadangi galiojančio Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau LR DK) 60 ir 69 straipsniuose taip pat vartojama sąvoka ” …profesinių sąjungų jungtinė atstovybė… „.

Taigi LGVPSJA pavadinime vartojamos sąvokos ”…profesinių sąjungų jungtinė atstovybė… ” tėra žodžių žaismas ir manipuliacija klaidinamai panašiomis sąvokomis, neturinti jokios juridinės reikšmės.

GELEŽINKELININKŲ DIENA

BRANGUS GELEŽINKELININKAI ! Nuoširdžiai visus Jus sveikinu su mūsų profesine švente, visiems linkiu ko geriausios nuotaikos, ištvermės nelengvame mūsų darbe. Linkiu, kad nepalūžtume ir kartu įveiktume visus sunkumus. SEKMĖS. LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė

Su Motinos diena!

Su Motinos diena

Mielos Mamytės, Močiutės, patikėkite, neturime nieko brangesnio už Jus.
Tegul prabėgusių metų našta neišsekina Jūsų gerosios širdies,
Neužgesina akių šviesos, tegul niekada nepavargsta Jūsų darbščiosios rankos,
Rūpesčių kasdienybėje nenuvysta šypsena ant Jūsų lūpų,
O gyvenimo kelias tegu būna ilgas ir šviesus.
Mielos Mamos, Močiutės – Jus vienintelės gražiausios ir brangiausios.

DĖKOJAME UŽ VISKĄ. AČIŪ, KAD ESATE.

Jus sveikina Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo nariai.

Su Šv. Velykom!

Su Šv. Velykomis!

Kiekvienas pavasaris mums
Dovanoja atgaivą, džiaugsmą,
Šv. Velykų ryto nuojautą.
Tegul bundanti žemė gaudžia
Prisikėlimo varpais, nešdama Jums
Gerumo, vilties ir atpirkimo džiaugsmą.

Visus, visus mažus ir didelius Jus sveikina LGPSS.

GIPS ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Š.m. kovo 4 d. Vilniuje, geležinkelio stoties ,,Konferencijų salėje‘‘, įvyko ,,Geležinkelių infrastruktūros profesinės sąjungos‘‘ (toliau GIPS) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Konferencijoje dalyvavo bendrovės teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Daunoravičius, plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas Sigitas Kubilis, Vilniaus geležinkelių infrastruktūros direktorius Jonas Puluikis, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Eugenija Šniutienė.

SU KOVO 8-ąją

MIELOS MOTERYS ! Būkite laimingos, jausdamos buvimo šioje žemėje prasmę. Būkite mylimos ir mylinčios. Tegul Jūsų darbus lydės sėkmė, o svajones sparnai. Žemėje būtų daug tuštumos jei nebūtų Jūsų.   SU KOVO 8-ąją.   Jus sveikina LGPSS vyrai.

LGPSS ATASKAITINIS-RINKIMINIS SUVAŽIAVIMAS

Š. m. sausio 22 d. Vilniuje, viešbutyje „Panorama“ įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo –bendrovės generalinis direktorius Stasys Dailydka, generalinio direktoriaus patarėjas Stanislovas Naimovičius, krovinių vežimo direkcijos teisės ir personalo departamento direktorius Artūras Marčiulionis, bendrovės administracijos personalo skyriaus viršininko pavaduotoja Aldona Aukščiūnienė, generalinio direktoriaus pavaduotojas geležinkelių Infrastruktūros direkcijos direktorius Andrius Montrimas, generalinio direktoriaus pavaduotojas Keleivių vežimo direkcijos direktorius Raimondas Burkovskis, Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos (LGPF) pirmininkas Vilius Ligeika, LGPF pirmininko pavaduotojas Valerij Cygankov, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė ir advokatas Justas Vilys.

Sveikinimai Jubiliejaus proga

MIELA VAIDA, Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas žemėje. Kiekvienas skleidžią gyvenime savo šviesą, ryškią ar blankią, tačiau ypatingą. Istorija skaičiuoja šimtmečius, žmogus-metus, valandas, dienas, skubanti sekundė skaičiuoja žmogaus metus. Miela Vaidute, sveikiname Tave gražaus jubiliejaus proga ir linkime: nepakartojamų akimirkų, džiaugsmingų valandų prasmingų dienų, laimingų metų. LGPSS kolektyvas.              2016 sausio 25 d.

SU ARTĖJANČIOMIS Šv. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

Su Šv.Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais !!!

B R A N G I E J I ! SVEIKINU JUS SU ARTĖJANČIOMIS Šv. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS. LINKIU JUMS IR JŪSŲ ARTIMIESIEMS GEROS SVEIKATOS, GAUSAUS VAIŠIŲ STALO IR VISŲ TROŠKIMŲ IŠSIPILDYMO.                          SU ŠVENTĖMIS   Su meile LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė

Sveikinimai Jubiliejaus proga

JONAI, Metai nusinešė daug džiaugsmo, skausmo ir svajonių, smilkiniuos pražydo plaukų sruogos sidabru. Būk laimingas sulaukęs nuostabaus jubiliejaus ir būk visada su jauna šypsena.                                         Jubiliejaus proga Tave sveikina LGPSS kolektyvas                                                                                  2015 m. spalio 1 d.

LIETUVOS GELEŽINKELININKŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO SEMINARAS „DARBŲ SAUGA, DARBO TEISĖ“

2015 m. rugsėjo 11-13 d.

Giruliai

Š. m. rugsėjo 11-13 d. Girulių mokymo ir poilsio bazėje Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas surengė seminarą, tema „Darbų sauga, darbo teisė“. Seminare dalyvavo Lietuvos geležinkelininkų profesinio sąjungų susivienijimo aktyvas ir nariai, iš visų bendrovės struktūrinių padalinių (45 žm.) ir svečiai – AB „Lietuvos geležinkeliai“ Generalinio direktoriaus patarėjas Stanislavas Naimovičius, darbo užmokesčio skyriaus vyriausioji specialistė Elena Krivošienė, Geležinkelių infrastruktūros direkcijos filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ direktorius Julius Mikšys ir Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.

Šiaulių geležinkelių infrastruktūros darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas

Ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas įvyko 2015 m. liepos 17 d. Suvažiavime dalyvavo pakviesti AB „Lietuvos geležinkeliai“ administracijos atstovai – Infrastruktūros eksploatacijos departamento direktorius, Infrastruktūros eksploatacijos departamento Kelio statinių ir mechanizacijos sektoriaus viršininkas, Infrastruktūros direkcijos Personalo ir darbo užmokesčio skyriaus vyr. teisininkas, Infrastruktūros direkcijos Saugos skyriaus viršininkas, Šiaulių geležinkelių infrastruktūros direktorius, LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė, LGPSS referentė-finansininkė Genė Jarmolavičienė ir 25 darbuotojai – suvažiavimo delegatai.

Radviliškio prekinių vagonų depo darbuotojų profesinės sąjungos susitikimas su bendrovės atstovais

Š. m. liepos 17 d. Radviliškio prekinių vagonų depe įvyko susitikimas su bendrovės atstovais – AB „Lietuvos geležinkeliai” Krovinių vežimo direkcijos Teisės ir personalo departamento skyriaus direktoriumi Artūru Marčiulioniu, personalo darbo užmokesčio skyriaus viršininke Maryte Popova , Radviliškio vagonų depo viršininku Audriumi Paskočinu, dėl mažo darbo užmokesčio prekinių vagonų depo darbuotojams, kurį organizavo Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Eugenija Šniutienė.