Seminaras ,,2018 m. kolektyvinė sutartis (projektas)“

Š. m. lapkričio 15 dieną, AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose, adresu Mindaugo g. 12/14, Vilnius, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas (LGPSS) savo nariams suorganizavo seminarą, tema – ,,2018 m. kolektyvinė sutartis (projektas)“. Seminarą vedė advokatas Justas Vilys. Seminare taip pat buvo pristatytas ,,Nacionalinis susitarimas“ bei LPSK veikla – pranešėja Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė.  Seminare dalyvavo  AB „Lietuvos geležinkeliai“  Darbo santykių skyriaus vadovas Artūras Marčiulionis ir 38 LGPSS  nariai. Pirmininkė Eugenija Šniutienė pristatydama advokatą Justą Vilių pabrėžė, kad jis labai atsakingai vedė derybas dėl kolektyvinės sutarties ir tai kas pasiekta didele dalimi yra jo nuopelnas, taip pat  labai aktyviai prie derybų prisidėjo ir  Geležinkelių infrastruktūros profesinės sąjungos  pirmininkas Jonas Vainauskas. Teisininkui pristačius naujos kolektyvinės sutarties projektą daugiausia klausimų buvo apie viršvalandinį darbą, jo fiksavimą darbo grafikuose ir apmokėjimą, taip pat seminaro dalyviai domėjosi apie atostogas, apie profesinių sąjungų renkamų organų narių atleidimą, domėjosi ir diskutavo apie naują užmokesčio sistemą. Diskusijose dalyvavo ir  Darbo santykių skyriaus vadovas Artūras Marčiulionis. Seminaro metu dalyviai sužinojo daug naudingos informacijos apie darbo santykius ir gavo kvalifikuotus atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

Generalinė sekretorė Janina Matuizienė prisistatydama paminėjo, kad  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) yra didžiausias profesinių sąjungų centras Lietuvoje, vienijantis 26 šakines organizacijas, kurio tikslas yra jungti bei ginti Lietuvos profesines sąjungas bei daryti įtaką valdžios institucijoms darbo ir socialiniais klausimais. Kalbėdama ji paminėjo, kad yra apmaudu kai daugelis oponentų kritikuoja profsąjungas, kad jos nieko nedaro, nors LPSK dalyvauja įvairių komisijų darbe vyriausybės lygiu, susitinka su seimo ir ministerijų atstovais, kurių metu sprendžia įvairius visiems dirbantiesiems rūpimus ir aktualius klausimus. Skaudžiausia pasak pranešėjos buvo, kai  LPSK organizavo  mitingus, dėl naujo LR Darbo kodekso, o iš visos Lietuvos dalyvavo   tik  apie 500 žmonių. Pasak pranešėjos kritikuoti yra lengviausia. Generalinė sekretorė taip pat paminėjo, kad LPSK veikia 2 centrai tai ,,Moterų centras“ ir „Jaunimo centras“,  kurie organizuoja įvairius renginius, seminarus, vykdo projektus. Šiuo metu  prie LPSK jungiasi Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“. Pranešėja taip pat informavo, kad LPSK taryba priėmė sprendimą 2018 m. gegužės 11 d. surengti LPSK ataskaitinį suvažiavimą, kurio metu  vyks LPSK pirmininko ir generalinio sekretoriaus rinkimai.

Parengė: LGPSS referentė-finansininkė Genė Jarmolavičienė

2017-11-15