Seminaras Kauno apskrities LGPSS nariams

Š. m. birželio 30 dieną Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas, Kauno apskrityje organizavo seminarą, tema – „Darbo teisė“. Seminaras įvyko AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno infrastruktūra“ posėdžių salėje. Seminare dalyvavo Kauno infrastruktūros administracijos atstovai, Kauno regiono stočių, Kauno infrastruktūros ir Kauno pardavimų agentūros darbuotojai. Pranešimą apie darbo teisę skaitė advokatas Justas Vilys. Jis pristatė Lietuvos Respublikos Darbo kodekso naujausius įstatymų pakeitimus ir papildymus, taip pat pristatė Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikos aktualijas per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-03-15d. Pranešėjas daugiau akcentavo šiuos mums rūpimus klausimus – dėl kasmetinių atostogų apmokėjimo, dėl darbo sutarties nutraukimo, įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą ir darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, dėl garantijų darbuotojų atstovams (profesinių sąjungų renkamų organų nariams) taikymo, dėl neturtinės žalos atlyginimo, dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, dėl streiko, dėl reikalavimo darbo sutartį pripažinti neterminuota, dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo, dėl ieškinio senaties ir dar daug aktualių klausimų. Vyko diskusijos. Seminaro dalyviams buvo atsakyta į visus rūpimus klausimus.

Parengė Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo referentė-finansininkė Genė Jarmolavičienė