Su Motinos diena!

Su Motinos diena

 

Mielos Mamytės, Močiutės, patikėkite, neturime nieko brangesnio už Jus.
Tegul prabėgusių metų našta neišsekina Jūsų gerosios širdies,
Neužgesina akių šviesos, tegul niekada nepavargsta Jūsų darbščiosios rankos,
Rūpesčių kasdienybėje nenuvysta šypsena ant Jūsų lūpų,
O gyvenimo kelias tegu būna ilgas ir šviesus.

   Mielos Mamos, Močiutės – Jus vienintelės gražiausios ir brangiausios.

DĖKOJAME UŽ VISKĄ.

AČIŪ, KAD ESATE.

Jus sveikina Lietuvos geležinkelininkų profesinių

sąjungų susivienijimo nariai.