SVEIKINAME ŠV. KALĖDŲ IR 2019 – UJŲ METŲ PROGA

Nuoširdžiai sveikinu Jus su šventėmis, į kurias telpa tiek daug,
daug tauraus susikaupimo ir tylaus pasikalbėjimo su savimi, 
daug draugų, daug meilės, džiaugsmo, tostų, linkėjimų….
Su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais 2019-aisiais metais.
Linkiu daugiau šilumos, šviesos ir supratingumo.
 
LGPSS pirmininkė                             Eugenija Šniutienė