Sveikinu Vasario 16 dienos proga!

 KOLEGOS!
Žemė, kurioje gyvena mūsų seneliai, tėvai, broliai, seserys ir kurioje gyvens mūsų ateinančios kartos. Tai Lietuva – Tėvynė mūsų. Sveikinu Vasario 16 dienos proga! Džiaukimės laisve, branginkime ją ir tvirtinkime kasdieniais savo darbais!

LGPSS pirmininkas  Artūras Černiauskas