GELEŽINKELININKŲ DIENA

BRANGUS GELEŽINKELININKAI !

Nuoširdžiai visus Jus sveikinu su mūsų profesine švente, visiems linkiu ko geriausios nuotaikos, ištvermės nelengvame mūsų darbe. Linkiu, kad nepalūžtume ir kartu įveiktume visus sunkumus.

GELEŽINKELININKŲ DIENA

SEKMĖS.

LGPSS pirmininkė
Eugenija Šniutienė