LGPSS informacija

Š. m. rugsėjo 22 d. nuotoliniu būdu, per Teams platformą, įvyko LGPSS tarybos narių posėdis kurio metu buvo aptarti III-čio ketvirčio LGPSS finansiniai klausimai, įvykdyti projektai ir situacija bendrovėje. Pirminių organizacijų pirmininkai pasidalino padaliniuose vykstančių pokyčių rezultatais, buvo daug kalbėta apie darbuotojų kompetencijų vertinimus, darbo grafikų derinimą. Buvo akcentuota, kad vis dar kyla daug problemų […]

Sveikinimas profesinės šventės proga

Mieli kolegos, sveikiname Jus su profesine švente – Geležinkelininkų diena! Tegul Jūsų darbas būna malonus ir įdomus! Tegul traukinys, kuriuo jums lemta keliauti gyvenimo keliu, bus perpildytas meilės ir klestėjimo. Tegul tas pats traukinys atveža jus į stotį „Laimė“! O bilietas, kurį Jums buvo lemta nusipirkti, tebūnie stebuklingas.  Linkime stiprybės ir sveikatos, artimųjų meilės ir […]

Geležinkelininkų dienai paminėti

Baigiantis vasarai, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijmas, Geležinkelininkų dienai paminėti, savo nariams ir jų šeimoms surengė kelionę Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu. Kelionė, į kurią susirinko gausus būrys LGPSS narių su šeimomis, iš visos Lietuvos, prasidėjo Panevėžio geležinkelio stotyje. Traukiniui važiuojant iki Rubikių stoties ir grįžtant atgal, pro lėtai judančių vagonų langus buvo galima grožėtis nuostabiais vaizdais, […]

Seminaras LGPSS nariams

  2023-05-20 d. “Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas”, Druskininkuose, VŠĮ Mokymo centre “Dainava”, surengė seminarą, tema „Viešieji ryšiai“ Seminaro pranešėjas Arūnas Armalis kalbėjo apie efektyvią komunikaciją plėtojant Profesinių sąjungų veiklą ir patrauklumą, kaip galima tobulėti toliau.  Kalbėta ir diskutuota apie komunikacijos naudą, tikslus, apie komunikavimo kanalus. Pranešėjas pateikė daug patarimų kaip pateikti informaciją susitikimuose, leidiniuose, […]

LGPSS ataskaitinis suvažiavimas

   Š. m. gegužės 19 d. Druskininkų VŠĮ Mokymo centre “Dainava”, vyko “Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo” ataskaitinis suvažiavimas . Seminare dalyvavo „Lietuvos geležinkelininkų profesinio sąjungų susivienijimo“ aktyvas ir nariai, iš visų bendrovės struktūrinių padalinių (37 žm.)  LGPSS pirmininkas A.Černiauskas pristatė išsamią savo veiklos už 2022 m. ataskaitą . Vienas iš svarbiausių 2022 metų akcentų […]

ŠAGPS ataskaitinis suvažiavimas 2023-04-21

          2023 m. balandžio 21 d. vyko Šiaulių apskrities geležinkelininkų profsąjungos Ataskaitinis suvažiavimas, į kurį susitikti su darbuotojais atvyko LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas.
Suvažiavimo darbotvarkę sudarė du itin aktualūs klausimai – ŠAGPS pirmininko Vitalijaus Dušenkos metinė veiklos ataskaita bei trūkstamų ŠAGPS Tarybos narių rinkimas.

LGPSS komandos narių pristatymas

Vitalijus Dušenka – įkvepiantis profesionalaus, atsakingo, sąžiningo ir kompetentingo darbuotojo pavyzdys. Tai ilgametis geležinkelininkas, skaičiuojantis 30-tus darbinės patirties metus, išbandęs ir atradęs save daugelyje LTG įmonių grupės profesijų, bei, drąsiai galima teigti, puikiai išmanantis jų darbo specifiką. Vitalijaus darbo įvertinimą iliustruoja didelis indėlis į įmonės gerovę, kolegų pagarba, daugybė padėkų už nepriekaištingą pareigų atlikimą bei […]

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas (LGPSS) padeda savo nariams

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas (LGPSS) padeda savo nariams LTG, kaip atsakingas darbdavys visus savo grupės darbuotojus yra apdraudęs privačiu sveikatos draudimu, kuris suteikia galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, gauti gydytojų konsultacijas ir atlikti paskirtus tyrimus tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose visoje Lietuvoje, taip pat įsigyti vaistus ar naudotis kitomis sveikatos stiprinimo paslaugomis. Draudimo […]

Sveikinimas su Šv.Velykomis

Mieli kolegos, Šv. Velykų proga noriu palinkėti Jums darnos širdyje ir namuose, daugiau gražių emocijų, užtikrintos sėkmės veiklose ir stiprios sveikatos. Tebus šios dienos it naujas startas į gražiausią, šilčiausią ir visokeriopai sėkmingą metų laikotarpį. Lai atbundančios gamtos džiaugsmas įsiverž į širdį ir įkvėps naujiems darbams! Gražios šventės!!! LGPSS vardu pirmininkas Artūras Černiauskas  

LTG ataskaita apie Šakos kolektyvinės sutarties vykdymą

2023 m. kovo 29 dieną, Geležinkelių muziejaus salėje įvyko susitikimas su LTG vadovų komanda, kurie pristatė atsiskaitymą apie Šakos kolektyvinės sutarties vykdymą už 2022 metus. Susitikime dalyvavo “Lietuvos geležinkelių” vadovai, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Artūras Černiauskas, Geležinkelininkų profsąjungų federacijos pirmininkas Vilius Ligeika, kiti pirminių Profesinių sąjungų deleguoti atstovai. Susitikimo metu buvo aptarti LTG […]

LGPSS Tarybos posėdis

Š.m kovo  29 d. Vilniuje LPSK būstinėje įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijmo tarybos posėdis. Posėdžio metu diskutuota apie Lietuvos geležinkelių įmonių grupės Šakos kolektyvinės sutarties vykdymą per 2022 metus, išklausytos atstovų iš įvairių padalinių (Šiaulių, Radviliškio, Kauno, Vilniaus) problemos. Diskusijų metu prieita išvados, kad 2022 metais LTG vadovybė genoriškai bendradarbiavo su Profesinėmis sąjungomis, pasirašiusiomis […]