Linksmų Šventų Velykų!

BRANGIEJI! Pavasario švenčių proga linkime dėkingai žvelgti į praeitį, aistringai gyventi dabartimi ir viltingai apkabinti ateitį! Linksmų Šventų Velykų! LGPSS tarybos vardu pirmininkė Eugenija Šniutienė

LGPSS SEMINARAS TEMA „PENSIJŲ REFORMA“

Š. m. kovo 26 d. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas, Vilniuje AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose, adresu Mindaugo g. 12 surengė seminarą, tema „Pensijų reforma“. Seminarą pravedė socialinių mokslų daktaras profesorius Romas Lazutka, kuris išsamiai pristatė pensijų reformą.

Mielos moterys, sveikiname su kovo 8-ąja!

Linkime, kad ši graži pavasario šventė atneštų Jums daug džiaugsmo, šilumos ir meilės. Mielos moterys, niekada nenustokite džiuginti savo gerumu ir kerinčiomis šypsenomis! Su kovo 8-ąja! Jus sveikina LGPSS vyrai

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo tarybos posėdis

Vasario 15 dieną įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo tarybos posėdis – seminaras. Pirmininkė Eugenija Šniutienė informavo, kad Lietuvos transporto federacija pakeitė pavadinimą ir nuo šiol vadinsis Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimu. Posėdyje dalyvavo LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė, kuri pristatė LPSK veiklą, atsakė į klausimus, dalyvavo diskusijose. Buvo diskutuota apie aktyvesnį profesinių sąjungų organizacijų įsitraukimą į visuomenėje vykstančius procesus, tarybos nariai išsakė nuomones, ko tikisi iš LPSK, teikė pasiūlymus, kaip tobulinti sekretoriato veiklą.

Kreipimasis į LRS Dėl LR DK 111 str. 2 d. papildymo

LGPSS

Pasisakydamas dėl siūlomo DK 111 str. pakeitimų, Profesinių sąjungų susivienijimas tikrai sutinka ir palaiko įstatymo iniciatorių iniciatyvą dėl siūlomo DK 111 str. 2 d. 1 p. išplėtimo, kadangi Profesinių sąjungų susivienijimo nuomone, į darbo laiką įtraukiant pasirengimą darbui darbo vietoje analogiškai į darbo laiką turi būti įtraukiamas ir darbo vietos susitvarkymas baigus darbą, t. y. darbo įrankių,saugos priemonių išsivalymas, susidėliojimas į vietas ir pan.

SVEIKINAME ŠV. KALĖDŲ IR 2019 – UJŲ METŲ PROGA

Nuoširdžiai sveikinu Jus su šventėmis, į kurias telpa tiek daug,daug tauraus susikaupimo ir tylaus pasikalbėjimo su savimi, daug draugų, daug meilės, džiaugsmo, tostų, linkėjimų….Su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais 2019-aisiais metais.Linkiu daugiau šilumos, šviesos ir supratingumo. LGPSS pirmininkė                             Eugenija Šniutienė

LGPSS ataskaitinė konferencija

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų ataskaitinė konferencija vyko Vilniuje 2018-11-23. Eugenija Šniutienė atsiskaitė už nuveiktus visų geležinkelininkų labui darbus.

Sveikiname Eugeniją Šniutienę GRAŽAUS JUBILIEJAUS PROGA.

Gerb. Eugenija,

Nuoširdžiai sveikiname Jus GRAŽAUS JUBILIEJAUS PROGA.

Daugybę metų savo asmeniniu pavyzdžiu mokinote geležinkelininkus kovoti už teisybę ir siekti bendros gerovės. Jūsų gebėjimas ištiesti pagalbos ranką pabrėžė Jūsų širdies didingumą, o spinduliuojanti vidinė stiprybė – visuomet žavėjo bei įkvėpdavo mūsų visą kolektyvą kilniems darbams.

Esame Jums dėkingi už buvimą kartu susiklosčius sunkiai situacijai ar išgyvenant džiaugsmingas akimirkas, už Jūsų profesionalumą, pozityvumą, indėlį į viso kolektyvo gerovę bei nuolatinį rūpestį.

Linkime Jums įveikti dar daugybę iššūkių, visada būti apsuptyje ištikimų ir mylimų žmonių bei kiekvieną akimirką gyventi savo malonumui. Būkite sveika, švytėkite, juokitės ir mylėkite!

LGPSS kolektyvas.

Seime teikiami svarstyti darbuotojams svarbūs DK pakeitimai

LPSK

Praėjus daugiau nei metams nuo Darbo kodekso įsigaliojimo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) konstatuoja, jog šiame dokumente yra nemažai teisinių neaiškumų, kuriuos būtina ištaisyti, o kai kuriais atvejais Darbo kodekso nuostatas reikia suderinti ir su Europos Sąjungos teisės aktais.

LIETUVOS GELEŽINKELININKŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO SEMINARAS „DARBO TEISĖ“

LGPSS

2018 m. gegužės 25-27 d. Giruliai Š. m. gegužės25- 27 d. Girulių mokymo ir poilsio bazėje Lietuvos geležinkelininkų profesinio sąjungų susivienijimas surengė seminarą, tema „Darbo teisė“. Seminare dalyvavo Lietuvos geležinkelininkų profesinio sąjungų susivienijimo aktyvas ir nariai, iš visų bendrovės struktūrinių padalinių (54 žm.). Seminarą gegužės 25 d. vedė mokymų ir konsultavimo įmonės „Grand Partner“ teisininkas […]

Su Šv. Velykomis!

Su Šv. Velykomis!

MIELI KOLEGOS! Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos Jūsų namams, naujų idėjų ir sėkmės darbuose. Su Šv. Velykomis! LGPSS tarybos vardu pirmininkė Eugenija Šniutienė

Sveikiname su Kovo 11-ąja.

Nuoširdžiai sveikiname visus su Kovo 11-ąja, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Linkime gerų darbų, didelių siekių, naujų idėjų ir tikėjimo rytdiena. LGPSS kolektyvas