SU GELEŽINKELININKŲ ŠVENTE!

MIELI KOLEGOS !
Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo vardu sveikinu Jus su mūsų švente, linkiu laimės, ramybės, sėkmės. 
Ir tegul džiaugsmas nepalieka Jūsų.

SU ŠVENTE!

LGPSS tarybos vardu Eugenija Šniutienė

Mielos Mamos, Močiutės !

Nuoširdžiai sveikinu Jus Motinos dienos proga! Tegul šis pirmasis gegužės sekmadienis Jums būna ypatingas bei kupinas džiaugsmo ir laimės akimirkų. Linkiu, kad ši diena būtų pripildyta vaikų dėmesio, pagarbos ir dėkingumo. Būkite laimingos, stiprios, mylimos, sveikos ir taip reikalingos ! Džiugios ir gražios Jums Motinos dienos! LGPSS tarybos vardu  pirmininkė Eugenija Šniutienė

Gegužės 1-osios eitynės Vilniuje

Gegužės 1-osios, Tarptautinės dirbančiųjų žmonių solidarumo dienos minėjimas. Smagios eitynės nuo Seimo iki vyriausybės. Koncertas Vinco Kudirkos aikštėje. Su Bombo Feminista ir Rhythm of Resistance. Koncertavo Skyders bei Gitaros ir vokalo akademija.

1886 m. gegužės 1-ąją Čikagos miesto policija buvo priversta malšinti darbininkų demonstraciją, kurios metu darbininkai reikalavo sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną. Malšinant demonstraciją neapsieita be aukų. Po trejų metų Paryžiaus 2-asis tarptautinis kongresas paskelbė gegužės 1-ąją viso pasaulio darbininkų solidarumo diena.

Linksmų Šventų Velykų!

BRANGIEJI! Pavasario švenčių proga linkime dėkingai žvelgti į praeitį, aistringai gyventi dabartimi ir viltingai apkabinti ateitį! Linksmų Šventų Velykų! LGPSS tarybos vardu pirmininkė Eugenija Šniutienė

LGPSS SEMINARAS TEMA „PENSIJŲ REFORMA“

Š. m. kovo 26 d. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas, Vilniuje AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose, adresu Mindaugo g. 12 surengė seminarą, tema „Pensijų reforma“. Seminarą pravedė socialinių mokslų daktaras profesorius Romas Lazutka, kuris išsamiai pristatė pensijų reformą.

Mielos moterys, sveikiname su kovo 8-ąja!

Linkime, kad ši graži pavasario šventė atneštų Jums daug džiaugsmo, šilumos ir meilės. Mielos moterys, niekada nenustokite džiuginti savo gerumu ir kerinčiomis šypsenomis! Su kovo 8-ąja! Jus sveikina LGPSS vyrai

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo tarybos posėdis

Vasario 15 dieną įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo tarybos posėdis – seminaras. Pirmininkė Eugenija Šniutienė informavo, kad Lietuvos transporto federacija pakeitė pavadinimą ir nuo šiol vadinsis Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimu. Posėdyje dalyvavo LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė, kuri pristatė LPSK veiklą, atsakė į klausimus, dalyvavo diskusijose. Buvo diskutuota apie aktyvesnį profesinių sąjungų organizacijų įsitraukimą į visuomenėje vykstančius procesus, tarybos nariai išsakė nuomones, ko tikisi iš LPSK, teikė pasiūlymus, kaip tobulinti sekretoriato veiklą.

Kreipimasis į LRS Dėl LR DK 111 str. 2 d. papildymo

LGPSS

Pasisakydamas dėl siūlomo DK 111 str. pakeitimų, Profesinių sąjungų susivienijimas tikrai sutinka ir palaiko įstatymo iniciatorių iniciatyvą dėl siūlomo DK 111 str. 2 d. 1 p. išplėtimo, kadangi Profesinių sąjungų susivienijimo nuomone, į darbo laiką įtraukiant pasirengimą darbui darbo vietoje analogiškai į darbo laiką turi būti įtraukiamas ir darbo vietos susitvarkymas baigus darbą, t. y. darbo įrankių,saugos priemonių išsivalymas, susidėliojimas į vietas ir pan.

SVEIKINAME ŠV. KALĖDŲ IR 2019 – UJŲ METŲ PROGA

Nuoširdžiai sveikinu Jus su šventėmis, į kurias telpa tiek daug,daug tauraus susikaupimo ir tylaus pasikalbėjimo su savimi, daug draugų, daug meilės, džiaugsmo, tostų, linkėjimų….Su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais 2019-aisiais metais.Linkiu daugiau šilumos, šviesos ir supratingumo. LGPSS pirmininkė                             Eugenija Šniutienė

LGPSS ataskaitinė konferencija

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų ataskaitinė konferencija vyko Vilniuje 2018-11-23. Eugenija Šniutienė atsiskaitė už nuveiktus visų geležinkelininkų labui darbus.