SVEIKINAME ŠV. KALĖDŲ IR 2019 – UJŲ METŲ PROGA

Nuoširdžiai sveikinu Jus su šventėmis, į kurias telpa tiek daug,daug tauraus susikaupimo ir tylaus pasikalbėjimo su savimi, daug draugų, daug meilės, džiaugsmo, tostų, linkėjimų….Su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais 2019-aisiais metais.Linkiu daugiau šilumos, šviesos ir supratingumo. LGPSS pirmininkė                             Eugenija Šniutienė

LGPSS ataskaitinė konferencija

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų ataskaitinė konferencija vyko Vilniuje 2018-11-23. Eugenija Šniutienė atsiskaitė už nuveiktus visų geležinkelininkų labui darbus.

Sveikiname Eugeniją Šniutienę GRAŽAUS JUBILIEJAUS PROGA.

Gerb. Eugenija,

Nuoširdžiai sveikiname Jus GRAŽAUS JUBILIEJAUS PROGA.

Daugybę metų savo asmeniniu pavyzdžiu mokinote geležinkelininkus kovoti už teisybę ir siekti bendros gerovės. Jūsų gebėjimas ištiesti pagalbos ranką pabrėžė Jūsų širdies didingumą, o spinduliuojanti vidinė stiprybė – visuomet žavėjo bei įkvėpdavo mūsų visą kolektyvą kilniems darbams.

Esame Jums dėkingi už buvimą kartu susiklosčius sunkiai situacijai ar išgyvenant džiaugsmingas akimirkas, už Jūsų profesionalumą, pozityvumą, indėlį į viso kolektyvo gerovę bei nuolatinį rūpestį.

Linkime Jums įveikti dar daugybę iššūkių, visada būti apsuptyje ištikimų ir mylimų žmonių bei kiekvieną akimirką gyventi savo malonumui. Būkite sveika, švytėkite, juokitės ir mylėkite!

LGPSS kolektyvas.

Seime teikiami svarstyti darbuotojams svarbūs DK pakeitimai

LPSK

Praėjus daugiau nei metams nuo Darbo kodekso įsigaliojimo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) konstatuoja, jog šiame dokumente yra nemažai teisinių neaiškumų, kuriuos būtina ištaisyti, o kai kuriais atvejais Darbo kodekso nuostatas reikia suderinti ir su Europos Sąjungos teisės aktais.

LIETUVOS GELEŽINKELININKŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO SEMINARAS „DARBO TEISĖ“

LGPSS

2018 m. gegužės 25-27 d. Giruliai Š. m. gegužės25- 27 d. Girulių mokymo ir poilsio bazėje Lietuvos geležinkelininkų profesinio sąjungų susivienijimas surengė seminarą, tema „Darbo teisė“. Seminare dalyvavo Lietuvos geležinkelininkų profesinio sąjungų susivienijimo aktyvas ir nariai, iš visų bendrovės struktūrinių padalinių (54 žm.). Seminarą gegužės 25 d. vedė mokymų ir konsultavimo įmonės „Grand Partner“ teisininkas […]

Su Šv. Velykomis!

Su Šv. Velykomis!

MIELI KOLEGOS! Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos Jūsų namams, naujų idėjų ir sėkmės darbuose. Su Šv. Velykomis! LGPSS tarybos vardu pirmininkė Eugenija Šniutienė

Sveikiname su Kovo 11-ąja.

Nuoširdžiai sveikiname visus su Kovo 11-ąja, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Linkime gerų darbų, didelių siekių, naujų idėjų ir tikėjimo rytdiena. LGPSS kolektyvas

MIELOS MOTERYS!

Tik jūs suteikiate gyvenimui spalvų! Kovo 8-osios proga linkime geros pavasarinės nuotaikos, tvirtos sveikatos, šiltų kaip saulė šypsenų, laimės ir sėkmės. Tesupa jūs visad dėmesys, rūpestis ir meilė! Su meile LGPSS vyrai.

Sveikinimai gražaus jubiliejaus proga

Miela Rita, Ne skaičiai nulemia metus, O mūs keliai, darbai ir mintys, Tai, kuo praturtinam kitus, Mokėdami save dalinti. Tad lik visada tokia, kokią mes gerbiam ir pažįstam. Gražaus jubiliejaus proga kolektyvo vardu sveikina LGPSS taryba. 2018-02-03

LPSK valdybos posėdyje dalyvavo LSDP pirmininkas

 Vakar, sausio 15 d., Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdybos posėdyje dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Gintautas Paluckas. Jo metu aiškintasi dėl LSDP pozicijos profesinėms sąjungoms aktualiais klausimais, pasikeista nuomonėmis dėl galimybių kurti konstruktyvesnį socialinį dialogą, kad daugiau gerų idėjų taptų politinėmis iniciatyvomis.

Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2018 metais

MIELI KOLEGOS !  Sveikiname Jus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. Tetampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi partneriai. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbą. LGPSS kolektyvas.