Sveikinimai gražaus jubiliejaus proga

Miela Rita,

Ne skaičiai nulemia metus,

O mūs keliai, darbai ir mintys,

Tai, kuo praturtinam kitus,

Mokėdami save dalinti.

Tad lik visada tokia, kokią mes gerbiam ir pažįstam.

Gražaus jubiliejaus proga kolektyvo vardu sveikina LGPSS taryba.

2018-02-03