Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas (LGPSS) padeda savo nariams

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas (LGPSS) padeda savo nariams LTG, kaip atsakingas darbdavys visus savo grupės darbuotojus yra apdraudęs privačiu sveikatos draudimu, kuris suteikia galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, gauti gydytojų konsultacijas ir atlikti paskirtus tyrimus tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose visoje Lietuvoje, taip pat įsigyti vaistus ar naudotis kitomis sveikatos stiprinimo paslaugomis. Draudimo […]

Sveikinimas su Šv.Velykomis

Mieli kolegos, Šv. Velykų proga noriu palinkėti Jums darnos širdyje ir namuose, daugiau gražių emocijų, užtikrintos sėkmės veiklose ir stiprios sveikatos. Tebus šios dienos it naujas startas į gražiausią, šilčiausią ir visokeriopai sėkmingą metų laikotarpį. Lai atbundančios gamtos džiaugsmas įsiverž į širdį ir įkvėps naujiems darbams! Gražios šventės!!! LGPSS vardu pirmininkas Artūras Černiauskas  

LTG ataskaita apie Šakos kolektyvinės sutarties vykdymą

2023 m. kovo 29 dieną, Geležinkelių muziejaus salėje įvyko susitikimas su LTG vadovų komanda, kurie pristatė atsiskaitymą apie Šakos kolektyvinės sutarties vykdymą už 2022 metus. Susitikime dalyvavo “Lietuvos geležinkelių” vadovai, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Artūras Černiauskas, Geležinkelininkų profsąjungų federacijos pirmininkas Vilius Ligeika, kiti pirminių Profesinių sąjungų deleguoti atstovai. Susitikimo metu buvo aptarti LTG […]

LGPSS Tarybos posėdis

Š.m kovo  29 d. Vilniuje LPSK būstinėje įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijmo tarybos posėdis. Posėdžio metu diskutuota apie Lietuvos geležinkelių įmonių grupės Šakos kolektyvinės sutarties vykdymą per 2022 metus, išklausytos atstovų iš įvairių padalinių (Šiaulių, Radviliškio, Kauno, Vilniaus) problemos. Diskusijų metu prieita išvados, kad 2022 metais LTG vadovybė genoriškai bendradarbiavo su Profesinėmis sąjungomis, pasirašiusiomis […]

LGPSS komandos narių pristatymas

Vaida Vonžodienė – Kauno intermodalinio terminalo vadybininkė, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininko pavaduotoja, jau net 35 m. dirbanti LG įmonių grupėje! Neįkainojama patirtis įgyta dirbant skirtingose pozicijose, profesionalumas, vertingas žinių bagažas – tai tik kelios iš daugelio Vaidos savybių, atspindinčių jos kompetetingumą ir svarbą komandoje!  Lyderio ypatybės, tvirtas charakteris, drąsa, teisybės paieškos bei kolegų […]

Mieli kolegos,

Nuoširdžiai sveikinu Jus su profesine Geležinkelininkų švente ! Linkiu, kad šiame atsakingame darbe niekada nepritrūktumėte energijos, entuziazmo, tvirtybės, visada Jus lydėtų sėkmė ir palaikymas! Pakylėtos Jums nuotaikos, gražios šventės! LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas

Susitikimas su socialiniais partneriais

  Š.m. liepos 5 d. LTG atstovai E. Lazauskas, I. Jankutė-Balkūnė ir A. Marčiulionis susitiko su LTG socialiniais partneriais LGPSS pirmininku Artūru Černiausku ir LGPF pirmininku Viliumi Ligeika, jo pavaduotoju Valerijumi Cygankovu. Socialiniai partneriai pasveikino E. Lazauską tapus LTG generaliniu direktoriumi bei palinkėjo sėkmės vadovaujant LTG įmonių grupei šiuo pakankamai sudėtingu bendrovei laikotarpiu, išreiškė savo […]

Įspėjimas dėl darbo sąlygų užsitęsus karštiems orams

Užsitęsus karšto oro antplūdžiui, Valstybinė darbo inspekcija atkreipia darbdavių ir darbuotojų dėmesį į galimus pavojus ir rimtus sveikatos sutrikimus, kuriuos iššaukia buvimas karštoje aplinkoje.  Prasta patalpų oro temperatūra ar sunkus darbas saulėkaitoje, sukuria netinkamas darbo sąlygas bei padidina rimtų sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, perkaitimo, riziką.  Dėl šių priežasčių:  uždaros patalpos turi būti tinkamai kondicionuojamos bei vėdinamos. […]

LGPSS dalyvauja darbuotojų kvalifikaciniuose vertinimuose bei teikia teisines konsultacijas

“Lietuvos Geležinkelių” Grupei nustačius, kad šiemet bus pervežta du kartus, t.y., apie 26,5 mln. tonų, mažiau krovinių, nuspręsta drastiškai sumažinti žmogiškųjų išteklių apimtis. LTG Grupės teigimu, tai didžiausias krovinių apimčių kritimas, reiškiantis apie 150 mln nuostolį įmonei, todėl reikalaujantis ypatingai sunkių sprendimų. Deja, susiklosčiusios situacijos įkaitais taps apie 2 tūkst. darbuotojų: 1,2 tūkst. dirbantys “LTG […]

LGPSS tarybos posėdis bei susitikimas su LTG vadovais

Kovo pabaigoje vyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) tarybos narių posėdis. Pastarojo metu LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas aptarė svarbiausius LTG pokyčius bei įvardino kylančius iššūkius. Pasak pirmininko, šiuo metu Lietuvos geležinkeliai vykdo darbuotojų atleidimus, tačiau skaido juos mažesnėmis dalimis, siekdami išvengti masiškumo efekto. Deja, tokia praktika yra ydinga, iškreipianti realių atleidimų mastą einamuoju laiku. […]

Mielieji,

“Tėvynė – tai gimtoji žemė, tauta ir jos sukurta valstybė – tai jos turtinga ir garbinga praeitis, tautos papročiai ir tradicijos.” (Mykolas Krupavičius). Tad branginkime ir mylėkime mūsų Tėvynę, didžiuokimės jos kilnia praeitimi ir išdidžiai kurkime šviesią ateitį! Būkime vieningi, puoselėkime tarpusavio bendrystę bei palaikykime brolius ir seses ukrainiečius jų nelengvoje kovoje už LAISVĘ! Su […]

Sveikinu Vasario 16 dienos proga!

 KOLEGOS! Žemė, kurioje gyvena mūsų seneliai, tėvai, broliai, seserys ir kurioje gyvens mūsų ateinančios kartos. Tai Lietuva – Tėvynė mūsų. Sveikinu Vasario 16 dienos proga! Džiaukimės laisve, branginkime ją ir tvirtinkime kasdieniais savo darbais! LGPSS pirmininkas  Artūras Černiauskas

LTG įmonių grupėje nuo 2022 m. sausio 1 d. lankstus darbo laikas

Naujasis principas “Lankstus darbo laikas”, suteikia galimybę darbuotojams susiderinti darbo ir pietų pertraukos pradžios bei pabaigos laiką su tiesioginiu vadovu. Deja, viename Šiaulių regiono gamybiniame padalinyje darbuotojams buvo sudaryti darbo grafikai standartinėmis ir nelanksčiomis darbo valandomis. Darbuotojų netenkino pasikeitusi pietų pertraukos trukmė bei dėl jos net 1 val. 15 min. pailgėjęs darbo laikas penktadienį.

Mieli Kolegos.

Tegul artėjančių Šv. Kalėdų dvasia išsaugo mūsų jautrumą ir gerumą, lai kiekvieno mūsų širdyje Šv. Kalėdos tampa džiaugsmo šaltiniu ir sielos namais mūsų artimiesiems. Šiltos ir tikros mūsų mintys bei žodžiai tegul tampa žvakės liepsnele visiems, ieškantiems stebuklo   Šv. Kalėdų rytą. Ramaus Kučių vakaro. Lai 2022-aisiais išsipildo visos šviesios viltys, lai būna vien tik geras […]