LGPSS dalyvauja darbuotojų kvalifikaciniuose vertinimuose bei teikia teisines konsultacijas

“Lietuvos Geležinkelių” Grupei nustačius, kad šiemet bus pervežta du kartus, t.y., apie 26,5 mln. tonų, mažiau krovinių, nuspręsta drastiškai sumažinti žmogiškųjų išteklių apimtis. LTG Grupės teigimu, tai didžiausias krovinių apimčių kritimas, reiškiantis apie 150 mln nuostolį įmonei, todėl reikalaujantis ypatingai sunkių sprendimų. Deja, susiklosčiusios situacijos įkaitais taps apie 2 tūkst. darbuotojų: 1,2 tūkst. dirbantys “LTG […]

LGPSS tarybos posėdis bei susitikimas su LTG vadovais

Kovo pabaigoje vyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) tarybos narių posėdis. Pastarojo metu LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas aptarė svarbiausius LTG pokyčius bei įvardino kylančius iššūkius. Pasak pirmininko, šiuo metu Lietuvos geležinkeliai vykdo darbuotojų atleidimus, tačiau skaido juos mažesnėmis dalimis, siekdami išvengti masiškumo efekto. Deja, tokia praktika yra ydinga, iškreipianti realių atleidimų mastą einamuoju laiku. […]

Mielieji,

“Tėvynė – tai gimtoji žemė, tauta ir jos sukurta valstybė – tai jos turtinga ir garbinga praeitis, tautos papročiai ir tradicijos.” (Mykolas Krupavičius). Tad branginkime ir mylėkime mūsų Tėvynę, didžiuokimės jos kilnia praeitimi ir išdidžiai kurkime šviesią ateitį! Būkime vieningi, puoselėkime tarpusavio bendrystę bei palaikykime brolius ir seses ukrainiečius jų nelengvoje kovoje už LAISVĘ! Su […]

Sveikinu Vasario 16 dienos proga!

 KOLEGOS! Žemė, kurioje gyvena mūsų seneliai, tėvai, broliai, seserys ir kurioje gyvens mūsų ateinančios kartos. Tai Lietuva – Tėvynė mūsų. Sveikinu Vasario 16 dienos proga! Džiaukimės laisve, branginkime ją ir tvirtinkime kasdieniais savo darbais! LGPSS pirmininkas  Artūras Černiauskas

LTG įmonių grupėje nuo 2022 m. sausio 1 d. lankstus darbo laikas

Naujasis principas “Lankstus darbo laikas”, suteikia galimybę darbuotojams susiderinti darbo ir pietų pertraukos pradžios bei pabaigos laiką su tiesioginiu vadovu. Deja, viename Šiaulių regiono gamybiniame padalinyje darbuotojams buvo sudaryti darbo grafikai standartinėmis ir nelanksčiomis darbo valandomis. Darbuotojų netenkino pasikeitusi pietų pertraukos trukmė bei dėl jos net 1 val. 15 min. pailgėjęs darbo laikas penktadienį.

Mieli Kolegos.

Tegul artėjančių Šv. Kalėdų dvasia išsaugo mūsų jautrumą ir gerumą, lai kiekvieno mūsų širdyje Šv. Kalėdos tampa džiaugsmo šaltiniu ir sielos namais mūsų artimiesiems. Šiltos ir tikros mūsų mintys bei žodžiai tegul tampa žvakės liepsnele visiems, ieškantiems stebuklo   Šv. Kalėdų rytą. Ramaus Kučių vakaro. Lai 2022-aisiais išsipildo visos šviesios viltys, lai būna vien tik geras […]

SUSITIKIMAS SU LGPSS VADOVYBE DĖL KAUNO GELEŽINKELIO STOTIES DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS IR GELEŽINKELIŲ SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS APSIJUNGIMO

LGPSS

2021-11-09 Vilnius Š. m. lapkričio 09 d. nuotoliniu būdu, įvyko „Kauno geležinkelio stoties darbuotojų profesinės sąjungos“ – pirmininkė Vaida Vonžodienė, toliau (KGSDPS), ir „Geležinkelių sektoriaus darbuotojų profesinės sąjungos“ – pirmininkė Rita Krištupienė, toliau (GSDPS), narių susitikimas su Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo, toliau (LGPSS) pirmininku Artūru Černiausku ir LGPSS pirmininko pavaduotoja Eugenija Šniutiene. Susitikimo metu […]

LGPSS ATASKAITINIS RINKIMINIS SUVAŽIAVIMAS

2021-06-25 Vilnius                   Š. m. birželio 25 d. Vilniuje, konferencijų centre „Panorama“ įvyko LGPSS ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo svečiai iš AB „LTG“ bendrovės administracijos Personalo direktorė Irena Jankutė-Balkūnė, HR Darbo santykių partneris Artūras Marčiulionis, LGPSS teisininkas Justas Vilys, LGPF pirmininkas Vilius Ligeika, LGPF pirmininko pavaduotojas Valerij Cygankov, LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, LPSK generalinė […]

Sveikiname su Kovo 8-tąja

Tegul kaitri pavasario saulė nutirpdo sniegą ir ledus. Te atneša ji laimę, džiaugsmą ir šviesą širdyje. Būkite mylimos ir mylinčios. Tegul Jūsų darbus lydi sėkmė, o svajones – sparnai. Su nuoširdžiausiais linkėjimais LGPSS vyrai.

LGPSS TARYBOS POSĖDIS

Š. m. rugsėjo 28 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos būstinėje (LPSK), J. Jasinskio g. 9, Vilniuje, įvyko LGPSS Tarybos narių posėdis. Posėdyje dalyvavo svečiai – LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) pirmininkės patarėjas Artūras Černiauskas.

MIELOS MAMOS, MOČIUTĖS!

Gegužės pirmasis sekmadienis – tai tauriausia šventė.

Brangios Mamos, Močiutės, Jūsų širdžių ir rankų šiluma kuria gėrį ir grožį. Visi esame Jums dėkingi už naktis bemieges, už meilę, rūpestį ir šilumą.
Lai ši pavasario šventė būna Jums graži ir laiminga.
Tegul niekada nepritrūksta Jums vaikų dėmesio, dėkingumo ir meilės. Džiugios ir gražios Jums Motinos dienos!

LGPSS vardu pirmininkė
Eugenija Šniutienė

Sveikiname su Šv. Velykomis

Velykų proga linkiu  visiems geriausios kloties ir visokeriopos sėkmės! Darykime gerus darbus, džiuginkime artimuosius, dalinkimės meile ir šypsena! , nes  šiandien mums labai to reikia. Tegul Šv. Velykų  zuikutis neša mums visiems šventišką nuotaiką!

LGPSS vardu pirmininkė Eugenija Šniutienė