Įspėjimas dėl darbo sąlygų užsitęsus karštiems orams

Užsitęsus karšto oro antplūdžiui, Valstybinė darbo inspekcija atkreipia darbdavių ir darbuotojų dėmesį į galimus pavojus ir rimtus sveikatos sutrikimus, kuriuos iššaukia buvimas karštoje aplinkoje.
 Prasta patalpų oro temperatūra ar sunkus darbas saulėkaitoje, sukuria netinkamas darbo sąlygas bei padidina rimtų sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, perkaitimo, riziką.
 Dėl šių priežasčių:
 uždaros patalpos turi būti tinkamai kondicionuojamos bei vėdinamos. Kondicionieriai turėtų būti įrengti atokiau dirbančių žmonių bei oro srovė turėtų būti nukreipta taip, jog nepūstų tiesiai į juos. Kondicionierių filtrai turi būti tinkamai išvalyti, nes priešingu atveju sudaroma palanki terpė plisti įvairiems mikroorganizmams ir grybeliams, kurie sukelia ligas bei alergines reakcijas;
 nesant galimybių tinkamai vėsinti patalpas, darbuotojams turi būti suteikiamos pertraukos, kurių metu jie galėtų atsivėsinti;
 rekomenduojama po darbo palikti patalpas užtemdytais langais;
 lauko sąlygomis dirbančių darbuotojų apranga turėtų būti natūralaus pluošto, šviesi, lengvai praleidžianti prakaitą, galva apsaugota natūralaus audinio apdangalu, o akys – akiniais;
 rekomenduojama, pagal galimybes, darbo pobūdį organizuoti taip, kad kuo daugiau būtų dirbama pavėsyje bei atsižvelgti į aplinkybę, jog pavojingiausias laikas vasarą būna 11-17 val.;
 darbuotojams, dirbantiems lauke, kai oro temperatūra aukštesnė nei +28 C, ne rečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios perrtraukos. Minimali pertraukų trukmė per 8 valandų darbo pamainą turi būti ne mažesnė nei 40 min.