LGPSS ATASKAITINIS-RINKIMINIS SUVAŽIAVIMAS

VIEŠBUTIS “PANORAMA“

2016-01-22, Vilnius

                Š. m. sausio 22 d. Vilniuje, viešbutyje „Panorama“ įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo – bendrovės generalinis direktorius Stasys Dailydka, generalinio direktoriaus patarėjas Stanislovas Naimovičius, krovinių vežimo direkcijos teisės ir personalo departamento direktorius Artūras Marčiulionis, bendrovės administracijos personalo skyriaus viršininko pavaduotoja Aldona Aukščiūnienė, generalinio direktoriaus pavaduotojas geležinkelių Infrastruktūros direkcijos direktorius Andrius Montrimas, generalinio direktoriaus pavaduotojas Keleivių vežimo direkcijos direktorius Raimondas Burkovskis, Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos (LGPF) pirmininkas Vilius Ligeika, LGPF pirmininko pavaduotojas Valerij Cygankov, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė ir advokatas Justas Vilys.

          LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė atidarė suvažiavimą, pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė vesti suvažiavimą pirmininkaujančius Joną Vainauską ir Vaidą Vonžodienę, kurie suteikė žodį svečiams. Generalinis direktorius Stasys Dailydka pasveikino visus susirinkusius, įteikė LGPSS pirmininkei Eugenijai Šniutienei atminimo dovaną, palinkėjo darbingos nuotaikos bei trumpai apžvelgė bendrovės ūkinę veiklą, finansinę būklę ir ateities perspektyvas. Po savo kalbos Generalinis direktorius ir generalinio direktoriaus patarėjas Stanislovas Naimovičius pasveikino LGPSS pirmininkės pavaduotoją Vaidą Vonžodienę su jubiliejumi, padėkojo už gerą darbą, įteikė Garbės Geležinkelininko ženklą ir gėlių.

               Pasisakė LGPF pirmininkas Vilius Ligeika, kuris taip pat pasveikino visus suvažiavimo dalyvius, trumpai apžvelgė abiejų bendrovės įgaliotų profsąjungų bendradarbiavimą ginant bendrovės darbuotojų interesus.

                LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė trumpai pristatė LPSK veiklą ir padėkojo LGPSS už bendradarbiavimą.

               LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė svečiams įteikė atminimo dovanas ir padėkojo už puikų socialinį dialogą ir savitarpio supratimą sprendžiant aktualius bendrovės darbuotojams klausimus..

           Po svečių pasisakymų suvažiavimo delegatai pradėjo darbą. Mandatų komisija informavo kad iš 39 išrinktų delegatų suvažiavime dalyvauja 39. Toliau suvažiavimas vyko pagal patvirtintą darbotvarkę. LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė pristatė išsamią savo veiklos už 2011-2015 m. ataskaitą, kuri buvo patvirtinta vienbalsiai. Buvo išklausyta finansinės-ūkinės veiklos komisijos pirmininkės Annos Polegoško ataskaita, kuri taip pat buvo patvirtinta vienbalsiai. Į LGPSS pirmininko postą buvo iškelta tik Eugenijos Šniutienės kandidatūra. Kandidatė į LGPSS pirmininko postą visiems padėkojo už pasitikėjimą ir pristatė savo veiklos programą, kurioje ypač pabrėžė, kad stengsis pritraukti į organizaciją daugiau jaunimo. LGPSS pirmininko rinkimai vyko balsuojant atviru balsavimu ir LGPSS pirmininke vienbalsiai buvo perrinkta Eugenija Šniutienė. Gerb. Eugeniją pasveikino visi dalyvavę svečiai. Pirmininkės siūlymu buvo iškeltos trys pirmininkės pavaduotojų kandidatūros pagal regionus – Jonas Vainauskas (Vilniaus regionui), Vaida Vonžodienė (Kauno regionui), Andrejus Lytiuga (Šiaulių regionui). Visi pavaduotojai buvo išrinkti vienbalsiai, taip pat buvo išrinkta finansinės-ūkinės veiklos komisija – Anna Polegoško, Vitalijus Dušenka ir Alicija Drozd. Komisijos nariai pasitarę komisijos pirmininke išrinko Anną Polegoško. Referente-finansininke vienbalsiai buvo išrinkta Genė Jarmolavičienė. Buvo padaryta bendra atminimo nuotrauka, po to visi svečiai buvo pakviesti šventinės vakarienės, kurioje koncertavo žymus Lietuvos atlikėjas Edmundas Kučinskas.

Informacija parengė LGPSS pirmininkės pavaduotoja Vaida Vonžodienė.

Aurikos USONIENĖS nuotr. Aurikos USONIENĖS nuotr. DSC_0156DSC_0009 DSC_0029 DSC_0043 DSC_0068 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0107 DSC_0108 DSC_0111 DSC_0124 DSC_0137 DSC_0145 DSC_0148 DSC_0149 DSC_0172