LGPSS IR LGPF ĮGALIOTINIŲ SUSITIKIMAS SU AB „LG“ VADOVYBE

2017-03-24

Vilnius

                  Š. m. kovo 24 d. LGPSS ir LGPF įgaliotiniai susitiko su bendrovės vadovybe – bendrovės generaliniu direktoriumi Mantu Bartuška, generalinio direktoriaus pavaduotoju Gerimantu Bakanu, generalinio direktoriaus pavaduotoju – Krovinių vežimo direkcijos direktoriumi Egidijumi Lazausku, generalinio direktoriaus pavaduotoju – Geležinkelių infrastruktūros direktoriumi Andriumi Montrimu, generalinio direktoriaus pavaduotoju – Keleivių vežimo direkcijos direktoriumi Linu Baužiu, bendrovės administracijos Komunikacijos departamento direktoriumi Mantu Dubausku, bendrovės administracijos Vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo sektoriaus skyriaus viršininko pavaduotoju-sektoriaus viršininku Dariumi Ražinsku.

               Susitikimo metu generalinis direktorius Mantas Bartuška išskyrė penkis įmonės prioritetus siekiant išlikti konkurencingais rinkoje t.y., įmonės perspektyva ir strategija, kroviniai ir jų srauto didinimas, keleiviai ir jų pervežimas bei įmonės įvaizdžio keitimas, Rail Baltika projektas ir glaudesnis  bendradarbiavimas su kaimynais,  veiklos efektyvumas.

               Generalinio direktoriaus pavaduotojas Gerimantas Bakanas informavo,  kad norint efektyvinti įmonės veiklą bus patobulintos šios administracinės veiklos – darbų ir eismo sauga, personalo, ekonomikos, teisės, finansų ir apskaitos, pirkimų. Per artimiausius 2-3 mėnesius bus atlikta šių veiklų analizė ir parengti kiekvienos administracinės veiklos tobulinimo planai. Pranešėjas informavo, kad bus vertinamos galimybės perduoti eismo valdymo funkcijas iš Krovinių vežimo direkcijos Infrastruktūros direkcijai, taip pat centralizuoti Bendrovės turto valdymo funkcijas. Planuojama plėsti Vilniaus lokomotyvų remonto depo veiklą (didelį dėmesį skiriant plėtros galimybėms užsienio rinkose). Vadovai akcentavo kad ateityje nemažai paslaugų, kurias šiuo metu teikia dukterinės bendrovės, planuoja įsigyti iš išorės tiekėjų.

              Susitikimo metu vadovams buvo užduoti įvairūs klausimai dėl bendrovės darbuotojų ateities, tačiau vadovai konkrečių atsakymų dėl pertvarkų terminų negalėjo pateikti, nes kol kas nėra atliktas bendrovės veiklų vertinimas. Visi pasisakę profesinių sąjungų atstovai pabrėžė, kad vadovybė turėtų stengtis išsaugoti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie šiuo metu dėl susidariusios neapibrėžtos situacijos bendrovėje išeina iš darbo. Buvo aptartos bendrovės vadovybės ir profesinių sąjungų kaip socialinių partnerių bendradarbiavimo perspektyvos ir kt.

LGPSS informacija