LGPSS SEMINARAS „DARBO TEISĖ“

NAUJO DARBO KODEKSO PRISTATYMAS

2017-06-30

Vilnius

      Š. m. birželio 29 d. Radviliškyje ir birželio 30 d. Vilniuje, AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose, Lietuvos geležinkelininkų profesinės sąjungos  pirmininkės  iniciatyva, pirminių organizacijų nariams, buvo surengti du seminarai, tema „Darbo teisė“. Seminarų metu  buvo pristatytas naujas darbo kodeksas kuris įsigalioja nuo š. m. liepos 1 d. Seminarą pravedė advokatas Justas Vilys. Seminare Radviliškyje dalyvavo 38, o Vilniuje 39 nariai. Į seminarą buvo kviesti  administracijos ir padalinių vadovai.

             Seminaro metu buvo išanalizuotos šios temos:

  1. Darbo kodekso priėmimo ir įsigaliojimo chronologija;
  2. Naujo darbo kodekso koncepcinės naujovės;
  3. Darbo kodekso struktūra;
  4. Darbo sutarčių rūšys;
  5. Darbo sutarčių nutraukimas ir atleidimas;
  6. Kolektyviniai santykiai ir streikų organizavimas.

         Seminaro dalyviai susipažino su nauju darbo kodeksu, sužinojo kaip bus reglamentuojami darbdavių ir darbuotojų santykiai jam įsigaliojus. Buvo pristatyti kokie darbo kodekso straipsniai pagerins, o kokie pablogins darbuotojų padėtį. Visiems dalyviams buvo išdalinta specialiai parengta informacija su seminaro medžiaga. Seminaro metu visi dalyviai labai aktyviai dalyvavo ir uždavė daug klausimų lektoriui, kuris pateikė  išsamius atsakymus.

LGPSS informacija