LIETUVOS GELEŽINKELININKŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO ATASKAITINĖ KONFERENCIJA

2015 m. sausio 16 d., Vilniuje įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo ataskaitinė konferencija. Konferencijos metu buvo pateikta LGPSS pirmininkės Eugenijos Šniutienės veiklos ataskaita už 2014 metus.

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijime dalyvavo ir sveikinimo kalbas sakė AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Teisės ir personalo departamento direktoriaus patarėjas Danius Rumskas ir LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas. Gerb. Danius Rumskas konferencijos delegatus išsamiai supažindino su bendrovės rezultatais, LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas pristatė LPSK veiklą vyriausybės mastu.

LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė pateikė veiklos ataskaitą už 2014 metus. LGPSS pirmininkės ataskaitą suvažiavimo delegatai įvertino teigiamai.

Ataskaitoje paminėta, kad 2014 metų kovo 6 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl bendrų veiksmų su Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacija (pirmininkas V. Ligeika) LPSK ribose. 2014 metų kovo 17 d. įvykusio LPSK Valdybos posėdžio metu, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas buvo priimtas į šio nacionalinio centro gretas.

LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė informavo konferencijos dalyvius, kad Kaune įsikūrė nauja Geležinkelių sektoriaus darbuotojų profesinė sąjunga (GSDPS), kurios pirmininke išrinkta ir jai vadovauja Rita Krištupienė.

Ataskaitoje buvo paminėta ir tai, kad bendradarbiaujant su LGPF buvo atstatyta iki krizės buvusi kintamoji atlyginimo dalis gamybiniam personalui (50 proc.), taip pat nuo 2015 m. sausio 1 dienos pakelti atlyginimai mažiausiai gaunantiems ir tai yra gero   bendradarbiavimo su profsąjungomis (LGPF) rezultatas. Nežiūrint į esamus sunkumus, pirmininkė konferencijos delegatus informavo, kad su darbdaviu vyksta dalykiškas bendradarbiavimas, o socialinis dialogas – tai būdas suderinti darbuotojų ir bendrovės interesus ir kartu siekti kuo geresnių veiklos rezultatų, geresnių darbo sąlygų, didesnių atlyginimų darbuotojams.

Baigdama savo pranešimą pirmininkė padėkojo visiems konferencijos delegatams, LGPSS tarybos nariams už bendrą darbą ir priminė, kad dar ne visi darbai nudirbti, daug jų laukia ateityje, o profsąjunginiai darbai ir tikslai reikalauja tęstinumo vardan mūsų visų gerovės šiandien ir ateityje.

LGPSS informacija