Orus darbas Europoje – darbuotojų tarptautinis bendradarbiavimas

Š.m. gegužės 12 – 13d. Varšuvoje vyko susitikimas – seminaras, kurio tema „Orus darbas Europoje“. Šiame seminare dalyvavo penkių šalių profsąjungų centrų deleguoti atstovai:

Visos Lenkijos profesinių sąjungų susitarimas (OPZZ) – Lenkija.

Nacionalinė profesinių sąjungų konfederacija Cartel  Alfa – Rumunija.

Laisvųjų profesinių sąjungų sąjunga – Latvija.

Darbuotojų komisijų profesinių sąjungų konfederacija – Ispanija.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – Lietuva.

Projekto lyderis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija.

Seminaro pradžioje buvo išklausyta mokslų daktaro Piotro Ostrovskio paskaita“Kultūriniai skirtumai ir komunikacija – iššūkiai profesinėms sąjungoms“.

Pagrindinį pranešimą perskaitė LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas.Jis išsamiai nušvietė problemas, kurios iškyla Lietuvoje bendraujant profsąjungoms su darbdaviais. Pranešėjas pabrėžė, kad profsąjungų tikslas – išsikovoti minimalų atlyginimą, pensijas, bei kitas socialines išmokas artimas ES vidurkiui.

Po pranešimo kiekvienos šalies delegacija pristatė savo profsąjungų patirtį ir problemas, susijusias su darbuotojų ir darbdavių santykiais ekonominiu ir moraliniu aspektu.

Išklausius visų seminaro dalyvių pasisakymus, galima daryti išvadą, kad padėtis nėra gera visose  šalyse .Visur vyksta kova prieš Darbo Kodekso liberalizavimą, terminuotų darbo sutarčių didelį skaičių, prieš didelį skirtumą tarp daugiausiai ir mažiausiai uždirbančių. Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje darbuotojų problemos labai panašios, tačiau Ispanijoje, o ypač Rumunijoje darbuotojų padėtis ženkliai blogesnė. Ispanijoje didelė bedarbystė, įstatymai priimami neatsižvelgiant į profsąjungų nuomonę. Priimami įstatymai  palankūs darbdaviams. Rumunijoje, netgi stambiose pramonės įmonėse praktikuojamas padienis darbas, kai darbuotojas, eidamas į darbą, nežino ar jis dirbs, ar ne.

Šis seminaras buvo skirtas susipažinti su esama padėtimi kaimyninėse šalyse ir aptarti būdus kaip spręsti problemas ir suvienodinti priemones, susijusias su oraus darbo įgyvendinimu.

 

Geležinkelių infrastruktūros profesinės sąjungos pirmininkas   Jonas Vainauskas.