PRADĖTI NAUJOJO SOCIALINIO MODELIO RENGIMO DARBAI

2014 m. gegužės 5 d. įvyko naujojo socialinio modelio koncepcijos ir vykdomų tyrimų rezultatų  pristatymo renginiai. Mokslininkai rengia darbo teisės bei socialinių įstatymo reformą.

Planuojami rezultatai – naujas Darbo kodeksas, nauji socialinio draudimo ir užimtumo skatinimo modeliai, grindžiami gerąja užsienio šalių praktika ir moksliniais tyrimais.

Plačiau apie naujo socialinio modelio kūrimą, jo koncepciją, galite paskaityti reingėjų tinklalapyje www.socmodelis.lt.

Socialiniai partneriai ir kiti suinteresuoti asmenys bei visuomenė kviečiami skubiai teikti siūlymus naujajam socialiniam modeliui iki 2014 m. liepos 1 d.

LPSK šiam tikslui sudarytos dvi darbo grupės:

–          Darbo kodekso pataisoms sisteminti.

Ši darbo grupė renka profsąjungų siūlymus, kaip reikėtų reguliuoti darbo santykius naujajame Darbo kodekse.

Tad kviečiame teikti siūlymus Darbo kodeksui: kas, Jūsų manymu, šiuo metu neveikia ir kuriuos Darbo kodekso straipsnius reikėtų taisyti, galbūt įvesti naujų sričių reguliavimą teisės aktais, ką reikėtų tobulinti, sugriežtinti ar liberalizuoti.

Pirmasis Darbo grupės posėdis vyks pirmadienį, gegužės 26 d., jo metu tikimės aptarti esminius DK siūlymus.

–          Socialinio draudimo bei užimtumo įstatymų pataisoms sisteminti.

Ši darbo grupė renka siūlymus, kaip reikėtų keisti bedarbio pašalpų mokėjimą, socialinio draudimo įstatymus, gyventojų pajamų mokesčio ir kt. įstatymus.

LPSK darbo grupės Jūsų siūlymų laukia iki birželio 19 dienos.

Siūlymus Darbo kodeksui prašome siųsti el. pašto adresu: jolanta@lpsk.lt , o dėl užimtumo ir socialinio draudimo – lpsk@takas.lt.

LPSK darbo grupės apsvarstys gautus siūlymus, pasirinks bendrą teisės aktų keitimo kryptį, apibendrins siūlymus viename dokumente bei pateiks Darbo kodekso ir socialinio draudimo modelių rengėjams.

Intensyvūs Darbo kodekso ir kitų teisės aktų rengimo darbai vyks mokslininkų grupėse nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 30 d. Rugsėjo pirmosiomis dienomis teisės aktų rengėjai pateiks pagrindinių nuostatų projektą, kurioms visuomė galės teikti savo pastabas iki spalio 1 d.

Galutinius Darbo kodekso ir kitų teisės aktų projektus planuojama parengti iki 2014 m. spalio 30 d., prisatatyti visuomenei iki 2014 m. lapkričio 15 d. ir ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 30 d. perduoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai organizuoti jo priėmimą.

Atsižvelgiant į tai, kad teisės aktų rengimo darbai vyks labai intensyviai, kviečiame skubiai teikti siūlymus, aktyviai dalyvauti vykdant parengiamuosius  teisės aktų darbus ir stebėti informaciją svetainėje www.lpsk.lt, ten bus pranešama apie teisės aktų rengimo eigą.

 

LPSK informacija

www.lpsk.lt