Šiaulių apskrities geležinkelininkų profesinės sąjungos rinkiminis suvažiavimas

Neeilinis ataskaitinis-rinkiminis „Šiaulių geležinkelių infrastruktūros darbuotojų profesinės sąjungos” suvažiavimas buvo sušauktas 2017 m. lapkričio 10 d. Šiaulių geležinkelių infrastruktūros susirinkimų salėje. Suvažiavime dalyvavo 35 delegatai. Neeilinį suvažiavimą sušaukė Vitalijus Dušenka, nes pirmininkas Andrejus Lytiuga atsistatydino bei išvyko iš Lietuvos.

Suvažiavime dalyvavo LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė ir referentė-finansininkė Genutė Jarmolavičienė. Eugenija Šniutienė pristatė delegatams naujos 2018 m. kolektyvinės sutarties projektą, atsakinėjo į klausimus.

Pasikeitus Lietuvos geležinkelių valdymo struktūrai, suvažiavimas priėmė sprendimą pakeisti profsąjungos pavadinimą į „Šiaulių apskrities geležinkelininkų profesinė sąjunga”.

Į pirmininko vietą buvo pasiūlyti du kandidatai – Oleg Asačiov ir Vitalijus Dušenka. Balsų dauguma Šiaulių apskrities geležinkelininkų profesinės sąjungos pirmininku išrinktas Vitalijus Dušenka. Pirmininko pavaduotojais išrinkti Sergej Legackoj (Šiauliai) ir Oleg Asačiov (Radviliškis). Sekretorė-finansininkė išrinkta Irina Maksimenko.

Informacija parengė Vitalijus Dušenka.

2017-11-10