Šiaulių geležinkelių infrastruktūros darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas

         Ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas įvyko 2015 m. liepos 17 d. Suvažiavime dalyvavo pakviesti AB „Lietuvos geležinkeliai“ administracijos atstovai – Infrastruktūros eksploatacijos departamento direktorius, Infrastruktūros eksploatacijos departamento Kelio statinių ir mechanizacijos sektoriaus viršininkas, Infrastruktūros direkcijos Personalo ir darbo užmokesčio skyriaus vyr. teisininkas, Infrastruktūros direkcijos Saugos skyriaus viršininkas, Šiaulių geležinkelių infrastruktūros direktorius, LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė, LGPSS referentė-finansininkė Genė Jarmolavičienė ir 25 darbuotojai – suvažiavimo delegatai. Su AB „Lietuvos Geležinkeliai“ administracijos atstovais ir Šiaulių geležinkelių infrastruktūros direktoriumi buvo sprendžiami du pagrindiniai klausimai – darbuotojų aprūpinimas kokybiškais ir moderniais darbo įrankiais bei darbuotojų atlyginimų klausimas, įskaitant klausimą apie apmokėjimą už darbą komandiruotėse ir darbą ypatingomis sąlygomis, t.y. už išvažiuojamuosius darbus. Išklausius Profsąjungos pirmininko Andrejaus Lytiugos iškeltas problemas, administracijos atstovai pateikė ataskaitą apie esamą situaciją su darbo įrankiais. Administracijos atstovai pasiūlė racionaliai skirstyti tarp kelio meistrijų esamus brangius ir modernius įrankius, taip pat pateikti dokumentai, kuriose numatytos lėšos naujų įrankių pirkimui. Dėl klausimo apie išvažiuojamuosius darbus ir komandiruotes buvo paaiškinta, kad jeigu darbas yra išvažiuojamojo pobūdžio, tai remiantis LR Darbo Kodeksu siųsti darbuotojus į komandiruotę ir mokėti dienpinigius galima tik tais atvejais, kai darbuotojas, administracijos siuntimu, vykstą kelti savo kvalifikaciją arba į mokymus. Dėl atlyginimų bėginės kelio mašinos mašinistams buvo paaiškinta, kad atlyginimai nėra žymiai mažesni nei kitose infrastruktūrose ir galima peržiūrėti atlyginimus tik pavienių darbuotojų atžvilgiu.

Ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą pradėjo Andrejus Lytiuga – suvažiavimo pirmininkas. Jis pateikė savo veiklos ataskaitą už juo vadovavimo laikotarpį. Suvažiavimo metu buvo nutarta pakeisti profsąjungos pavadinimą nauju – „ŠIAULIŲ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS DARBUOTOJŲ PROFĖSINĖ SĄJUNGA“ (ŠGIDPS) ir patvirtinti naujus įstatus. Kandidatais į profesinės sąjungos pirmininko vietą buvo pasiūlyti Andriejus Lytiuga ir Vitalijus Dušenka, balsų dauguma ŠGIDPS pirmininkų išrinktas Andrejus Lytiuga. ŠGIDPS pirmininko pavaduotojais išrinkti Vitalijus Dušenka ir Oleg Asačiov. Tarybos nariais išrinkti 8 skirtingų profesijų darbuotojai iš skirtingų padalinių. Sekretore-finansininke išrinkta Nijolė Vaičienė. Revizijos komisija išrinkta iš trijų darbuotojų. Eugenija Šniutienė pasveikino naujai išrinktą Tarybą ir palinkėjo visiems gero darbo.

Ataskaitą paruošė ŠGIDPS pirmininko pavaduotojas Vitalijus Dušenka

DSC_0703 DSC_0707 DSC_0708