LGPSS tarybos posėdis bei susitikimas su LTG vadovais

Kovo pabaigoje vyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) tarybos narių posėdis. Pastarojo metu LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas aptarė svarbiausius LTG pokyčius bei įvardino kylančius iššūkius.

Pasak pirmininko, šiuo metu Lietuvos geležinkeliai vykdo darbuotojų atleidimus, tačiau skaido juos mažesnėmis dalimis, siekdami išvengti masiškumo efekto. Deja, tokia praktika yra ydinga, iškreipianti realių atleidimų mastą einamuoju laiku. Todėl pirmininkas kreipėsi į LTG bendrovės administraciją, siekdamas išsiaiškinti, kiek numatoma atleisti darbuotojų, kurių etatų mažinimą lėmė dėl geopolitinės situacijos sumažėjusi darbo apimtis įmonėje. 

Artūras Černiauskas nurodė, kad yra žinoma, jog dėl aukščiau minėtų veiksnių, po intensyvios situacijos analizės vykdymo ir padalinių vadovų konsultacijų, įmonėse AB “LTG Cargo” ir AB “LTG Infra” artimiausiu metu bus vykdomi darbuotojų ir specialistų atleidimai. Šiuo metu tikslių duomenų nėra, tačiau pozityvumo suteikia tai, kad su LTG administracija yra sutarta, jog atleidžiamiems darbuotojams bus siūlomas darbas bet kurioje Lietuvos geležinkelių grupės įmonėje.  

Pirmininkas informavo, kad asmenims, kuriuos planuojama atleisti, bus vykdomi kvalifikaciniai vertinimai, todėl patikino, jog siekiant užtikrinti teisingą procesą, vertinimuose dalyvaus profesinių sąjungų atstovai. Jei būtų aptikti netinkami veiksmai vykdant atleidimus, neatmetama galimybė kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą.

Susirinkimo metu buvo nutarta surengti ataskaitinį LGPSS suvažiavimą, kurio metu bus paminėtas LGPSS įkūrimo 30-metis. Renginys vyks š.m. birželio 3 d. Vilniuje. Taip pat nuspręsta, kad š.m. rugsėjo mėn. bus organizuojami mokymai profesinių sąjungų nariams. 

Kiti svarbūs klausimai, susiję su Šakos kolektyvinės sutarties vykdymu, buvo aptarti kovo 24 d. susitikime, kuriame dalyvavo Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo vadovas Artūras Černiauskas, geležinkelininkų profsąjungų federacijos vadovas Vilius Ligeika, kiti profsąjungų nariai ir “Lietuvos geležinkelių” vadovai. Susitikimo metu buvo aptarti LTG įmonių praėjusių ir einamųjų metų iššūkiai bei esama situacija dėl Rusijos karinių veiksmų prieš Ukrainą. LTG vadovai nurodė, kad atsakingai vertina pasikeitusią situaciją rinkoje, turi tvirtą poziciją, efektyviai reaguoja į kylančius iššūkius.

Susitikimo metu buvo aptartas darbo užmokesčio pokytis. Profesinių sąjungų atstovams nurodyta, jog atsižvelgiant į rinkos situaciją, bus pakoreguoti kiekvienos pareigybės atlygio rėžiai, t.y., didesnį pokytį pajus tie darbuotojai, kurių atlyginimas yra mažiausias. Taip pat nurodė, jog LTG pritarė išmokėti paskatinimus darbuotojams už praėjusiais metais pasiektus rezultatus. 

Susitikimo metu akcentuota sinergiškų sprendimų ir bendradarbiavimo svarba.