APIE LGPSS

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimą (LGPSS) įkūrė Eugenija Šniutienė 1991 metais, kai tuo metu dirbo Panevėžio geležinkelio stotyje. Dabar LGPSS vienija 10 Lietuvos geležinkelių bei dukterinių įmonių profesinių sąjungų.

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas bendradarbiauja su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) bei Europos transporto federacijai (ETF – European Transport Workers’ Federation).

Pagrindinė nauda, kai įmonėje veikia profesinės sąjungos – galimybė lengviau rasti visiems priimtinus sprendimus ir darbdaviui, ir darbuotojams svarbiais klausimais. Derėtis ir tartis su kompetentingais profesinių sąjungų pirmininkais, kurie atstovauja darbuotojus, gerokai lengviau nei su visu darbuotojų kolektyvu.

Profesinės sąjungos, kaip juridinis asmuo veikiantis pagal įstatus, turi valdymo struktūrą, biudžetą bei visas juridiniams asmenims suteikiamas teises – turėti turto, prisiimti pareigas, rengti ir siūlyti teisės aktų projektus, savo veiklai vykdyti gali samdyti specialistus, būti ieškovais ar atsakovais teisme.

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas vykdo veiklą:

atstovauja darbuotojus derybose su Darbdaviu;

gina darbuotojų teises;

vykdo nevalstybinę darbo kontrolę;

aktyviai dalyvauja sprendžiant socialines ir darbo problemas bei konfliktus;

kontroliuoja kolektyvinių susitarimų su Darbdaviu vykdymą;

konsultuoja darbuotojus darbo teisės klausimais;

organizuoja konferencijas ir seminarus, vykdo švietėjišką darbą profesinių sąjungų nariams;

informuoja profesinių sąjungų narius apie veiklą ir tikslus;

koordinuoja pirminių profesinių sąjungų veiklą;

skatina profesinių sąjungų kūrimą bei naujų narių į veiklą įtraukimą padaliniuose.