LGPSS NARYSTĖ LIETUVOS IR TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas bendradarbiauja su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), bei Europos transporto federacijai (ETF – European Transport Workers’ Federation).

Europos transporto federacija (ETF) yra visos Europos profesinių sąjungų organizacija, apimanti transporto profesines sąjungas iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Vidurio bei Rytų Europos šalių.

LPSK – didžiausias profesinių sąjungų centras Lietuvoje, įkurtas 2002 m. gegužės 1 d., sujungus du profesinių sąjungų centrus: Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimą (LPSS) ir Lietuvos profesinių sąjungų centrą (LPSC).

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – nevyriausybinė organizacija, nepriklausoma nuo valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, visuomeninių organizacijų ir judėjimų.

LPSK yra Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC), Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) narė, bendradarbiauja su Tarptautine darbo organizacija (TDO).