IŠANKSTINIS DARBUOTOJŲ ATSTOVAUJAMOJO ORGANO SUTIKIMAS ATLEIDŽIANT DARBUTOJŲ ATSTOVĄ IŠ DARBO

Advokato Justo Vilio kontora www.vilys.lt Tatjana Spiridonova, Advokatas Justas Vilys Išankstinis atstovaujamojo organo sutikimas yra būtinas darbuotojų atstovo atleidimo darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės atveju. Darbuotojų atstovų, kaip darbo teisės subjektų, specialiuosius požymius (t. b. išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus; išrinkti tam tikram laikotarpiui; profesinės sąjungos atstovaujamasis ir (arba) valdymo organas turi veikti įmonėje, įstaigoje […]

Seminaras Vilniaus apskrities LGPSS nariams 2014-02-20

LGPSS

Šių metų vasario 20 dieną Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo iniciatyva buvo suorganizuotas seminaras AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojams tema : „Darbo teisė“. Pranešėjas teisininkas, darbo teisės advokatas Doc. Dr. Tomas Bagdanskas kalbėjo darbuotojams aktualiomis temomis, kaip kad „darbo ir poilsio laikas bei apskaita“, „nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų, pavojingų darbų. Apmokėjimo ypatumai“, „atleidimas darbdavio iniciatyva […]

PAGRINDINĖ GARANTIJA NĖŠČIOMS MOTERIMS – DARBO SANTYKIŲ IŠSAUGOJIMAS TAM TIKRĄ LAIKĄ

Advokato Justo Vilio kontora www.vilys.lt Tatjana Spiridonova, Advokatas Justas Vilys Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau tekste – LR DK) 132 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK […]

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ APMOKĖJIMO TVARKA

Advokato Justo Vilio kontora, www.vilys.lt, Tatjana Spiridonova (parengta remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-149/2012) Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau tekste – DK) 176 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris […]

LGPSS seminaro ataskaita Radviliškyje

LGPSS

LIETUVOS GELEŽINKELININKŲ PPOFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMAS SEMINARAS  „DARBO TEISĖ“ 2014 M. KOVO 21 D. SMUKLĖ „ŽARIJA“, RADVILIŠKIO RAJ. ATASKAITA DALYVAUJA-35 dalyviai (sąrašas pridedamas) Svečiai-AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai Danius Rumskas,  Stasys Pieslikas, Šiaulių infrastruktūros direktorius Algirdas Karužis, Radviliškio prekinių vagonų depo viršininkas  Andrius Paskočinas ir administracijos atstovės. PRANEŠĖJAS- advokatas Justas Vilys.

NEPANAUDOTŲ KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IŠNAUDOJIMAS

Advokato Justo Vilio kontora, www.vilys.lt, Tatjana Spiridonova (parengta remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarimu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu) Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau tekste – DK) 177 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tuo atveju, kai darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines […]

PAGRINDINĖS GARANTIJOS DARBUOTOJŲ ATSTOVAMS

Advokato Justo Vilio kontora www.vilys.lt Tatjana Spiridonova, Advokatas Justas Vilys GARANTIJŲ DARBUOTOJŲ ATSTOVAMS PASKIRTIS                                                                    Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau tekste – LR DK), Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatyme (toliau tekste – Profesinių sąjungų įstatymas), taip pat Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas darbuotojų atstovams yra suteiktos tam tikros darbo teisių garantijos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad […]

KOLEKTYVINIO DARBO GINČO PRIPAŽINIMAS TERITORINIU

Advokato Justo Vilio kontora, www.vilys.lt, Tatjana Spiridonova (parengta remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-7/2014) Žinoma, kad streikas yra kolektyvinių darbo ginčų sprendimo būdas. Kolektyvinio darbo ginčo samprata pateikta Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau tekste – DK) 68 straipsnyje, kolektyvinis darbo […]

STREIKO SKELBIMAS: TVARKA IR APRIBOJIMAI

Advokato Justo Vilio kontora, www.vilys.lt, Tatjana Spiridonova (parengta remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-7/2014) Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į tai, kad siekiant patenkinti savo darbo, socialinius, ekonominius interesus ir įgyvendinant teisę į streiką, gali atsirasti žalos ne tik darbdaviui, bet ir […]