LIETUVOS GELEŽINKELININKŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMAS  

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS UŽ PRIVERSTINĖS PRAVAIKŠTOS LAIKĄ

Advokato Justo Vilio kontora, www.vilys.lt, Tatjana Spiridonova (parengta remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2014) Žinoma, kad priverstinė pravaikšta, už kurią mokamas atlyginimas […]

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos susitikimas dėl darbo ginčų komisijos veiklos

LGPSS

      Lapkričio 3d. 14.00 val. Jasinskio g. 9, Vilnius įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos susitikimas. Susitikimo tikslas buvo aptarti darbo ginčų komisijos veiklos problemas ir pasiūlyti kaip tas problemas išspręsti. Buvo išsakytos šios pagrindinės problemos: darbo ginčų komisijos nuvykimo į darbo ginčų vietą ir atgal, užmokestis už dalyvavimą, darbo ginčų komisijos narių kaitos nebuvimas, ginčų […]

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ ADMINISTRACIJOS SUSITIKIMAS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ, ATSTOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ KOLEKTYVĄ, ĮGALIOTAIS ATSTOVAIS

LGPSS

            Š. m. spalio 29 d. įvyko AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovės vadovų ir kitų atsakingų administracijos darbuotojų susitikimas su kolektyvinę sutartį pasirašiusių Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) ir Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos (LGPF) įgaliotais atstovais. Susitikime dalyvavo – generalinis direktorius Stasys Dailydka, generalinio direktoriaus pavaduotojas Albertas Šimėnas, generalinio direktoriaus patarėjas Stanislovas Naimovičius, teisės ir […]

STREIKAS KAIP KOLEKTYVINIŲ DARBO GINČŲ SPRENDIMO BŪDAS

Advokato Justo Vilio kontora, www.vilys.lt, Tatjana Spiridonova (parengta remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2014). Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau tekste – Konstitucija) 51 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad darbuotojai, gindami savo ekonominius ir socialinius interesus, turi teisę streikuoti. […]

GELEŽINKELIŲ SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS STEIGIAMOJI KONFERENCIJA KAUNE

GELEŽINKELIŲ SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS STEIGIAMOJI KONFERENCIJA KAUNE

2014-10-14  Š. m. spalio 14 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ Filialo Kauno geležinkelių infrastruktūroje įvyko Geležinkelių sektoriaus darbuotojų profesinės sąjungos steigiamoji konferencija. Konferencijos koordinatorė Rita Krištupienė pasveikino visus Geležinkelių sektoriaus darbuotojų profesinės sąjungos steigiamosios konferencijos dalyvius ir svečius. Rita Krištupienė pristatė suvažiavimo svečius – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) generalinę sekretorę Janiną Matuizienę, Lietuvos geležinkelininkų profesinės sąjungų susivienijimo […]

Seminaras “Kaip Profesinėms sąjungoms dalyvauti ir įtakoti ES sprendimų priėmimo procese”

Š.m. spalio 1-3d. Briuselyje Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI) organizavo seminarą, kuriame aktyviai dalyvavo profsąjungų organizacijų atstovai iš įvairių šalių. Pirmąją seminaro dieną visi dalyviai turėjo prisistatyti bei trumpai papasakoti apie savo organizaciją ir jos veiklą. Vėliau buvo kalbama apie Europos Sąjungos institucijas: Europos Parlamentą, Europos Vadovų Tarybą, Europos Sąjungos Tarybą, Europos Komisiją, Europos Sąjungos […]

LIETUVOS TRANSPORTO FEDERACIJOS ATASKAITINIS – RINKIMINIS SUVAŽIAVIMAS GIRULIUOSE 2014-09-05

Š. m. rugsėjo 5 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ Girulių mokymo, reabilitacijos ir poilsio bazėje įvyko Lietuvos transporto federacijos (LTF) ataskaitinis– rinkiminis suvažiavimas. LTF pirmininkė Eugenija Šniutienė paskelbė apie suvažiavimo atidarymą ir pasveikino visus delegatus bei suvažiavimo svečius. Pirmininkė delegatams pristatė suvažiavimo svečius –  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininką Artūrą Černiauską, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkę […]

LPSK Moterų centro seminaras Palangoje

Rugpjūčio 21-24 dienomis vyko tradicinis LPSK moterų centro seminaras Palangoje, kuriame dalyvavo moterys, atsakingos už moterų veiklą šakose arba dalyvauti išrinktos atstovės. Nuo Lietuvos transporto federacijos seminare dalyvavo Galina  Kregždienė Gausių plojimų susilaukė naujoji LR Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. Ministrė pasveikino gausiai susirinkusias moteris, supažindino su naujovėmis sveikatos apsaugos sistemoje, informavo apie lankymosi pas specialistus tvarką. […]

Seminaras Kauno apskrities LGPSS nariams

LGPSS

Š. m. birželio 30 dieną Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas, Kauno apskrityje organizavo seminarą, tema – „Darbo teisė“. Seminaras įvyko AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno infrastruktūra“ posėdžių salėje. Seminare dalyvavo Kauno infrastruktūros administracijos atstovai, Kauno regiono stočių, Kauno infrastruktūros ir Kauno pardavimų agentūros darbuotojai. Pranešimą apie darbo teisę skaitė advokatas Justas Vilys. Jis pristatė Lietuvos […]

Pažintinis vizitas „Vyresnio amžiaus darbuotojai įmonėse ir darbo rinkoje“

Neabejotina, kad užimtumas ir nedarbas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje tikrai aktuali šiandienos problema. Lietuvos statistikos departamentas skelbia, kad 2013 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 972 tūkst. gyventojų, iš jų 2013 m. darbo jėgą sudarė 1 465,2 tūkst. šalies gyventojų (1292,8 tūkst. – užimti gyventojai, 172,5 tūkst. – bedarbiai). Bendrai ES šalyse […]

Orus darbas Europoje – darbuotojų tarptautinis bendradarbiavimas

LGPSS

Š.m. gegužės 12 – 13d. Varšuvoje vyko susitikimas – seminaras, kurio tema „Orus darbas Europoje“. Šiame seminare dalyvavo penkių šalių profsąjungų centrų deleguoti atstovai: Visos Lenkijos profesinių sąjungų susitarimas (OPZZ) – Lenkija. Nacionalinė profesinių sąjungų konfederacija Cartel  Alfa – Rumunija. Laisvųjų profesinių sąjungų sąjunga – Latvija. Darbuotojų komisijų profesinių sąjungų konfederacija – Ispanija. Lietuvos profesinių […]

PRADĖTI NAUJOJO SOCIALINIO MODELIO RENGIMO DARBAI

LPSK

2014 m. gegužės 5 d. įvyko naujojo socialinio modelio koncepcijos ir vykdomų tyrimų rezultatų  pristatymo renginiai. Mokslininkai rengia darbo teisės bei socialinių įstatymo reformą. Planuojami rezultatai – naujas Darbo kodeksas, nauji socialinio draudimo ir užimtumo skatinimo modeliai, grindžiami gerąja užsienio šalių praktika ir moksliniais tyrimais. Plačiau apie naujo socialinio modelio kūrimą, jo koncepciją, galite paskaityti […]

LAIKOTARPIS UŽ KURĮ PRITEISIAMOS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS SUMOS

Advokato Justo Vilio kontora, www.vilys.lt, Tatjana Spiridonova (parengta remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarimu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu) Lietuvos Respublikos darbo kodekso 301 straipsnyje „Piniginių reikalavimų tenkinimas“ nustatyta, kad darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus. Pažymėtina, kad nuo 2014 metų […]