AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ ADMINISTRACIJOS SUSITIKIMAS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ, ATSTOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ KOLEKTYVĄ, ĮGALIOTAIS ATSTOVAIS

            Š. m. spalio 29 d. įvyko AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovės vadovų ir kitų atsakingų administracijos darbuotojų susitikimas su kolektyvinę sutartį pasirašiusių Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) ir Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos (LGPF) įgaliotais atstovais. Susitikime dalyvavo – generalinis direktorius Stasys Dailydka, generalinio direktoriaus pavaduotojas Albertas Šimėnas, generalinio direktoriaus patarėjas Stanislovas Naimovičius, teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotojai Saulius Daunoravičius ir Danius Rumskas bei kiti atsakingi darbuotojai. Susitikimo metu, socialiniai partneriai aptarė darbuotojų darbo užmokesčio tolimesnio indeksavimo perspektyvas bei kompensacijas darbuotojams, kurių darbas yra susijęs su kelionėmis. Ekonomikos skyriaus viršininko pavaduotoja Salomėja Jasinskaitė pristatė bendrovės rodiklius už 2014 m. 9 mėnesius ir perspektyvas 2014 m. IV ketvirčiui ir atsakė į pateiktus klausimus. Plėtros departamento direktorius Virgilijus Jastremskas pristatė 2015-2020 m. investicinius planus ir numatomus įgyvendinti projektus bei atsakė į pateiktus klausimus. Profesinių sąjungų atstovai išsakė pastabas dėl trūkumų, kurių vis dar pasitaiko kai kuriuose bendrovės padaliniuose. Įvyko diskusija, kurios metu buvo diskutuojama apie iškilusių problemų sprendimo būdus ir apie tai, kad labai daug kas priklauso nuo padalinių vadovų, kaip jie supranta ir vykdo bendrovės administracijos įsakymus bei nurodymus. Po diskusijos generalinis direktorius Stasys Dailydka sakė, kad į visas išsakytas pastabas bus reaguojama nedelsiant. Susitikimas buvo įdomus ir labai naudingas abiems socialiniams partneriams.

Vilnius, 2014-10-29

Pranešimą parengė LGPSS
pirmininkės pavaduotoja

Vaida Vonžodienė.