Ataskaitinis suvažiavimas

 

2024-05-25 Klaipėdoje įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo ataskaitinis suvažiavimas. 

Kaip minėjo LGPSS pirmininkas A. Černiauskas, suvažiavimas gali vykti nebūtinai salėje, tad šį kartą buvo pasirinktas laivas. 

A. Černiauskas pristatė veiklos ataskaitą. Iš daugelio nuveiktų darbų pažymėtina, kad labai sėkmingai ir naudingai yra dalyvaujama darbuotojų kompetencijų vertinimo pokalbiuose. Ko pasėkoje, yra pasiekiama efektyvesnių rezultatų darbuotojų naudai. Taip pat didelės pastangos yra dedamos darbuotojų metinių vertinimų pakitimuose. Siekiama įtraukti daugiau aiškumo bei konkretumo.

Suvažiavimo metu pristatyta finansinė-ūkinė veiklos kontrolės ataskaita, pristatyti nauji nariai.