LGPSS ataskaitinis suvažiavimas

 

 Š. m. gegužės 19 d. Druskininkų VŠĮ Mokymo centre “Dainava”, vyko “Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo” ataskaitinis suvažiavimas .

Seminare dalyvavo „Lietuvos geležinkelininkų profesinio sąjungų susivienijimo“ aktyvas ir nariai, iš visų bendrovės struktūrinių padalinių (37 žm.)

 LGPSS pirmininkas A.Černiauskas pristatė išsamią savo veiklos už 2022 m. ataskaitą . Vienas iš svarbiausių 2022 metų akcentų – pasirašyta Lietuvos geležinkelių įmonių grupės Šakos kolektyvinė sutartis, kuri atnešė keletą naudų būtent tik profesinės sąjungos nariams.  Kalbėta ir apie skaudžius pokyčius, kuomet darbdavys atleido maždaug 2000 darbuotojų. Pirminikas paminėjo, kad  išspręstas vienas darbo ginčas, pasibaigęs taikos sutartimi su papildomom išeitinėm išmokom, kad vyko susitikimai Profesinės sąjungos narių informavimui apie darbo sutarties nutraukimo sąlygas (Vilnius, Kaunas, Radviliškis, Šiauliai, Klaipėda). Metų eigoje vyko Teisės aktų derinimas su LTG vadovais: dėl atostogų suteikimo, planavimo bei atšaukimo, Darbo AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupėje principų, Lygių galimybių ir įvairovės užtikrinimo principų, Smurto ir priekabiavimo grupėje prevencijos principų, Nuotolinio darbo gairių. Pirmininkas kalbėjo ir apie iššūkius kurie laukia ateityje, tai Profesinių sąjungų narystės plėtra, darbuotojų švietimas. Pirmininko ataskaita  buvo patvirtinta vienbalsiai.

Buvo išklausyta finansinės-ūkinės veiklos komisijos pirmininko Oleg Asačiov ataskaita, kuri taip pat buvo patvirtinta vienbalsiai.

Seminaro dalyviai diskutavo ir uždavė klausimus pranešėjams, į kuriuos gavo išsamius ir argumentuotus atsakymus.

Įvyko LGPSS Tarybos narių rinkimai. Atsistatydinus Radviliškio regiono geležinkelininkų profesinės sąjungos pirmininkei Onai Valčiukienei, į LGPSS tarybą pasiūlyta naujai išrinkta šios profesinės sąjungos pirmininkė Jolanta Krivickienė. Jos kandidatūrai pritarta vienbalsiai.

LGPSS informacija