LIETUVOS GELEŽINKELININKŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO TARYBOS NARIŲ POSĖDIS

2018 m. birželio 15 d.

Vilnius

          Š. m. birželio 15 d. Vilniuje vyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo tarybos narių posėdis, kuriame dalyvavo kviestiniai svečiai AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbo santykių skyriaus vyriausieji ekspertai Kristina Verikovskienė ir Danas Rimdeika (toliau Ekspertai) bei teisininkas Artūras Černiauskas.

        Ekspertai posėdžio dalyviams papasakojo kaip bendrovėje vyksta naujos darbo užmokesčio sistemos įdiegimas, informavo kad su profesinėmis sąjungomis susitarta dėl suminės darbo laiko apskaitos pokyčių t. y., vietoje šiuo metu taikomos trijų mėnesių suminės darbo laiko apskaitos, bus taikoma suminė dviejų mėnesių darbo laiko apskaita, informavo kaip vyksta pareigybių vertinimas pagal kompanijos „HAY GROUP“ metodiką ir kt. aktualius klausimus.

          Posėdyje dalyvavęs teisininkas Artūras Černiauskas Ekspertams pristačius darbo užmokesčio sistemos įdiegimą ir pareigybių vertinimą pagal kompanijos „HAY GROUP“ metodiką, paklausė kokiais principais ir kokiomis rinkomis bus vadovaujamasi, atliekant pareigybių vertinimą.

           A. Černiauskas papasakojo kad yra turėjęs teisminių ginčų su kompanija „HAY GROUP“, kai buvo neteisingai įvertintos pareigybės ir kaip pavyzdį nurodė Ignalinos atominės elektrinės, santechniko atliekančio vamzdynų, kuriais teka radioaktyvus vanduo suvirinimo darbus, pareigybės vertinimą. Atliekant vertinimą buvo pasirinkta santechniko pareigybė, kur darbuotojas virina paprastus vamzdynus. Teisminių ginčo metu kompanija „HAY GROUP“ buvo priversta anuliuoti šios pareigybės vertinimo rezultatus ir atlikti vertinimą iš naujo.

             A. Černiauskas patarė profesinėms sąjungoms labai atidžiai stebėti kaip bus atliekamas pareigybių vertinimas AB „Lietuvos geležinkeliai“.

         Posėdžio dalyviai Ekspertus informavo, kad bendrovėje vykstant restruktūrizacijai daugelis darbuotojų yra perkeliami iš vieno padalinio į kitą ir su savimi fiziškai pasiima turtą (stalus, kompiuterius ir kt.), tačiau dėl didelio darbo krūvio ir vėlavimo įdiegiant TFAS, bendrovės Apskaitos paslaugų centras neatlieka turto perkėlimo, pagal pateiktus perdavimo priėmimo aktus, todėl šiuo metu bendrovės turto apskaitoje tvyro visiškas chaosas.

             Tarybos nariai klausė Ekspertų, kas bus atsakingas už tai, kad buhalterinė apskaita šiuo metu  neatitinka realybės ir kaip jie įsivaizduoja kokybišką kiekvienais metais bendrovėje vykstančios inventorizacijos atlikimą. Ekspertai į šį klausimą atsakymų deja neturėjo.

         LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė klausė, ar bendrovė turi su profesinėmis sąjungomis derinti darbuotojų kasmetinių atostogų  grafikus. Ekspertai atsakė kad bendrovė vadovaujantis LR DK neprivalo to daryti.

            LGPSS pirmininkės pavaduotojas Jonas Vainauskas kėlė klausimą dėl kelio darbuotojų trūkumo, dėl brigadininkų ir meistrų pareigybių panaikinimo, dėl darbuotojų motyvacijos sumažėjimo. Pirmininkės pavaduotojas sakė, kad bendrovėje darbų saugos būklė yra apverktina, tai įrodo ir nelaimingi atsitikimai bei kelio darbininkų išėjimai iš darbo ne pavieniui bet brigadomis.

            Posėdžio metu buvo aptarta daug ir įvairių klausimų, vyko karštos diskusijos. Ekspertai pasiūlė visus klausimus pateikti raštu.

LGPSS informacija.